Foto: Peter Knutson
Debattinlägg

”Därför bör svenska kyrkans nya film inte visas i skolan”

Publicerad
Opinion ·

”Det är beklagligt att Svenska kyrkan väljer att producera en så försåtligt manipulativ film, istället för att på ett rakt och hederligt sätt faktiskt berätta om hur detta komplexa spänningsfält ser ut”, skriver Christer Sturmark.

Om debattören

Christer Sturmark
Författare och ordförande i förbundet Humanisterna

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Under vetenskapsfestivalen i Göteborg premiärvisades en film producerad av Svenska kyrkan, avsedd att användas i undervisningen i Sveriges gymnasieskolor.

Filmen heter ”Gud och Big Bang” och kan ses här. Den handlar enligt kyrkans pressmeddelande om ”mötet mellan religion och naturvetenskap”.

Jag medverkar själv i filmen.

Det skulle jag inte ha gjort om jag hade känt till filmens manipulativa syfte. Filmen ger en falsk och vilseledande bild av spänningsfältet mellan religion och vetenskap. Därför hoppade jag av seminariet i Göteborg som hölls i samband med filmpremiären.

Att det är principiellt möjligt att förena (vissa specifika) gudsbegrepp med en acceptans av vetenskapen är förstås trivialt sant. Men så ser det inte ut i världen.

I själva verket föreligger en djupgående konflikt mellan religion och vetenskap i stora delar av världen. Detta mörkas helt och hållet i filmen.

I Filmen intervjuas bland annat Svenska kyrkans ärkebiskop, en buddist, en imam och jag själv som representerar den sekulärhumanistiska livsåskådningen.

När jag nu har sett filmen kan jag konstatera att den ger en helt vilseledande och mycket ensidig bild av förhållandet mellan religion och vetenskap.

Filmen håller helt enkelt inte som undervisningsmaterial i gymnasieskolan, där kravet på allsidighet och saklighet är en viktig ledstjärna.

Låt mig börja med att upprepa det självklara: Det är fullt möjligt att ha en gudstro och fullt ut acceptera vetenskapens metoder och resultat. Detta sägs också i filmen både av mig och andra medverkande.

Problemet med filmen är inte vad som sägs, utan vad som inte sägs.

Filmen lyckas i det närmaste totalt mörka det faktum att religion och vetenskap befinner sig i stark konflikt på många olika sätt och i många delar av världen (efter att jag framförde min kritik av filmen till svenska kyrkan har man klippt in en speakerkommentar i början av filmen som nämner kreationismen i USA. Längre än så sträcker sig inte problematiseringen av förhållandet mellan religion och vetenskap).

Svenska kyrkans film förmedlar en extremt förskönande bild där vetenskap och religion går hand i hand i harmoni. Verkligheten ser annorlunda ut.

Nyligen debatterade jag med en pastor i Kalmar som tror att jorden är tiotusen år gammal.

Förnekelsen av evolutionen har ett starkt fäste, inte bara i USA utan i stora delar av resten av världen, inte minst i den muslimska delen.

I Kentucky i USA byggs ett enormt kreationistmuseum med en modell av ”Noaks ark i naturlig storlek” för 100 miljoner dollar. I Umeå finns en lågbudgetvariant av ett motsvarade museum.

Tiotusentals kvinnor dör varje år i sviterna av illegala aborter, därför att de förvägras rätten till abort på lagligt väg, baserat på antivetenskapliga föreställningar om det befruktade ägget.

Antivetenskapliga rörelser försöker förhindra stamcellsforskning, homosexuella trakasseras världen över trots att trots att vetenskapen har visat att homosexualitet är något fullkomligt naturligt och också förekommer i djurvärlden.

I Uganda argumenterar kristna ledare till och med för dödsstraff för homosexuella.

I många religiösa traditioner idag behandlas kvinnor som lägre stående varelser, i strid med vad vetenskapen visar om män och kvinnor som kognitivt helt jämbördiga.

Inte ett ljud sägs i skolfilmen om alla dessa djupt problematiska effekter av religiös tro och dess antivetenskapliga konsekvenser. Så frågan är på vilket sätt denna film bidrar till gymnasieelevernas omvärldsanalys och nyanserade uppfattning om detta problemkomplex?

Är det inte så att filmen snarare invaggar dem i en artificiell låtsasvärld där allt är rosenrött och inga som helst problematiseringar av spänningsfältet mellan religiösa trosföreställningar och vetenskap förekommer? Det är i så fall en djupt osann bild av läget.

Det är givetvis fullt förståeligt att Svenska kyrkan enbart vill sprida bilden att det faktiskt att förena gudstro och vetenskap, men inte alls lyfta fram den problematik som jag beskriver ovan.

Detta vore säkert också rimligt om denna film användes som internutbildning för kyrkans personal.

När jag tackade ja till att medverka i filmen så ställde jag frågan till producenten om det inte var problematiskt att kyrkan var avsändare till ett material för skolan som ska vara livsåskådningsneutralt.

Hon försäkrade då att filmen gjordes helt neutralt och allsidigt skulle belysa denna frågeställning, oberoende av kyrkans önskemål.

Ytterligare ett exempel:

I filmen säger speakerrösten: ”redan på 1600-talet […] då var de flesta vetenskapsmän troende”.

En hederlig och allsidig upplysning i samma form skulle ju vara att säga ”idag tror de flesta vetenskapsmän och -kvinnor inte på gud”.

Men istället säger speakerrösten ”idag finns det forskare som jobbar vetenskapligt och tror på gud”.

Elegant försåtligt eftersom det inte finns något sakfel i detta (det gör det dock på andra ställen i filmen) men det är försåtligt vilseledande eftersom man uttalar sig om dåtid och nutid på olika sätt, för att dölja att det faktum att de flesta naturvetenskapliga forskare idag faktiskt inte är gudstroende.

Det är beklagligt att Svenska kyrkan väljer att producera en så försåtligt manipulativ film, istället för att på ett rakt och hederligt sätt faktiskt berätta om hur detta komplexa spänningsfält ser ut.

Men så här kan inte ett undervisningsmaterial för skolan vara utformat. I skolans värld finns krav på opartiskhet, allsidighet och neutralitet.

Därför valde jag alltså att inte medverka i lanseringsseminariet för denna film.

Skälet till detta har jag beskrivit ovan, men detta valde Svenska kyrkan att undanhålla publiken. Istället sas bara att de fått ”ett sent återbud” från mig.

Jag hoppas att svenska gymnasieskolor inte tror att denna film beskriver hur situationen ser ut i verkligheten. Jag litar till att lärare i den svenska skolan, väljer ett allsidigt och sakligt undervisningsmaterial istället för denna film.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.