Foto: Pontus Lundahl/TT
Debattinlägg

”Därför fäller vi regeringen”

Politik ·

”Vår bedömning och förhoppning, givet att regeringens budget faller, är att vi får en reformerad budget och kanske en regeringsombildning”, skriver Mattias Karlsson.

Om debattören

Mattias Karlsson
T f partiledare (SD)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I dag beslutade Sverigedemokraternas riksdagsgrupp att partiet i händelse av att partiets egen budgetmotion faller, kommer att rösta på alliansens förslag. Detta var inget lätt beslut och vi är införstådda med att vi hade fått oerhört skarp kritik oavsett vilket beslut vi fattat.

Vi fattar detta beslut med omtanke om Sverige och med våra väljares intressen i främsta rummet.

Vi känner oss i dag trygga med att detta beslut är väl underbyggt. Vi har noggrant analyserat alla aspekter av frågan. Vi har undersökt hur våra väljare ser på frågan och hur strömningarna går i partiet. Resultatet av dessa undersökningar har varit tydligt – det finns ett kraftigt stöd för att verka för att fälla regeringens budget.

Samtidigt har detta aldrig varit de starkaste argumenten. Opinionen såväl bland väljare som inom partiet är rörlig och kan snabbt förändra sig. Vi måste känna oss trygga med detta beslut oavsett hur hårt det blåser.

Den grundläggande analys vi gjort är att vi tydligt måste sätta ned foten mot den mycket skadliga utveckling som sker i Sverige. Riksdagsgruppen har därför fattat ett principiellt beslut om att Sverigedemokraterna kommer att agera för att försöka fälla varje regering som väljer att verka för en ökad invandring och ge Miljöpartiet ett avgörande inflytande över svensk migrationspolitik.

I den nuvarande situationen innebär det här att vi, i händelse av att vår egen budgetmotion faller, kommer att rösta på alliansens förslag. Vi skulle således kunna arbeta för att fälla en alliansregering på samma sätt.

Sverige står inför en allvarlig situation. I många kommuner handlar det idag om en hotande systemkollaps. Man saknar bostäder och den offentliga servicen riskerar att kraftigt skadas.

Sverige har under en väldigt lång tid haft en väldigt ansvarslös invandringspolitik, en politik som är extrem i förhållande till vår omvärld. Vi tar emot ungefär tio gånger så många asylinvandrare som genomsnittet i EU. Vi menar att någon måste ställa sig upp och säga ”nu är kejsaren naken”.

Den här utvecklingen kan inte fortgå längre därför att den hotar i grunden både välfärd, sysselsättning, tillväxt och trygghet i det svenska samhället.

Vår utgångspunkt inledningsvis var naturligtvis att titta på de politiska konsekvenserna av de båda förslagen. Vår analys landade i två saker.

Dels kan vi inte se att något av de båda budgetalternativen i grunden är bättre än det andra. För när det kommer till skillnaden mellan Alliansen och de rödgröna så är den inte så stor som man först kan tro.

De rödgröna har helt enkelt inte de finanser som man säger sig ha, det reformutrymme som behövs för att göra sina satsningar.

De förstår inte hur negativt deras sysselsättningspolitik kommer att slå, med skattechocker på landsbygd, företagande och jobb. De förstår inte heller att när man höjer skatten på till exempel äldre som jobbar så blir det färre som jobbar och det innebär att i realiteten så beskattar den rödgröna regeringen pensionärskollektivet hårdare än både Alliansen och Sverigedemokraterna gör.

Man tar ut ungefär 2,3 miljarder kronor extra i skatt på äldre som har valt att ha en fot kvar i arbetslivet och ger lite med andra handen – 1,9 miljarder – och behåller en del själv.

Sammantaget är det så att pensionärer kommer få högre skatt med en rödgrön regering.

Dels så har vi landat i att alliansens budget inte kommer att bli verklighet även om den röstas igenom i riksdagens kammare.

Vår bedömning och förhoppning, givet att regeringens budget faller, är att vi får en reformerad budget och kanske en regeringsombildning.

Lägger vi ned våra röster då kan vi däremot vara säkra på att vi får en rödgrön budget som är skadlig för Sverige och som sliter isär Sverige.

Nu öppnar vi upp för något annat. En ny budget där även vi kan vara delaktiga.

Vi kan redan idag konstatera att det genom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet finns en majoritet i riksdagen för reglera arbetskraftsinvandringen och kasta den migrationspolitiska överenskommelsen i papperskorgen.

Vi kan också se att det finns starka strömningar såväl bland de moderata väljarna som inom det moderata partiet för en mer ansvarsfull invandringspolitik.

Vi utesluter således inte möjligheten för att vi på sikt ska kunna nå överenskommelser med något av de båda blocken.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.