Debattinlägg

Därför kallar vi kriminella invandrare för ”kulturberikare”

Kent Ekeroth (SD) svarar Annika Hamrud och Elisabet Qvarford:

REPLIK SVERIGEDEMOKRATERNA ”Varje gång vår kultur blir rikare på en gruppvåldtäkt, ett personrån eller en handling i hedersvåld så används med all rätt begreppet kulturberikare. Tyvärr tycks B-gänget sakna sinne för ironi, men jag är alldeles övertygad om att läsaren förstår vart jag vill komma.” Det skriver Sverigedemokraternas Kent Ekeroth.

Så var vi där igen. Ännu ett ”avslöjande” alster om vårt parti. Som om det inte fanns tillräckligt av dessa redan. Det kan tyckas ha blivit en ny idrottsgren bland journalister att hitta alla tänkbara argument, resonemang och egenhändigt införskaffad ”fakta” om vårt parti. Denna gången har två personer ur nämnda yrkesgrupp sållat sig till skaran som försöker göra karriär i kölvattnet av våra framgångar. Låt oss kalla dom B-gänget.

Detta gäng består av två damer som tydligen har uppfattningen att det skrivs för lite negativa rubriker om Sverigedemokraterna, varför de uppenbarligen anser det nödvändigt att berätta om de begrepp och ord som våra sympatisörer kan tyckas använda.

Det främsta argumentet tycks vara att vi laddar ord och begrepp med ny innebörd. Samtidigt säger damerna själva: ”…men det är nödvändigt att göra det klart att man inte kan komma undan från att kallas rasist bara för att man inte tror på raser…”. När kom ordet rasism att bli ett bredare begrepp? Vem har bestämt detta? Är det verkligen B-gänget som omdefinierar ord och begrepp här? Ett ordspråk säger att en tjuv tror att alla andra stjäl och faktum kvarstår att det tycks vara damerna i B-gänget som har en förkärlek att ompaketera ord och begrepp med ett illa dolt försök att projicera denna egenskap på oss. Enligt B-gänget kommer vi alltså alltid att vara vad de anklagar oss för. Oavsett vad vi ger uttryck för, omdefinierar dessa damer begreppen på sådant vis att vi alltid passar in i de negativa attribut som de obönhörligen vill tillskriva mig och mitt parti. Det om något, är nyspråk i ordets sanna bemärkelse.

På ren svenska skjuter de sig själva i foten. Flera gånger till och med, inte minst när de gör ett eget litet SD-lexikon för att tala om vad olika ord och begrepp betyder. Jag tar här två talande exempel:

Kulturberikare: B-gänget menar att detta begrepp härstammar från högerextrema grupper och att uttrycket andas ren rasism. Jag kan dock upplysa om att begreppet har sitt ursprung i det argument där man menar att invandringen berikar vår kultur. Varje gång vår kultur blir rikare på en gruppvåldtäkt, ett personrån eller en handling i hedersvåld så används med all rätt begreppet ”kulturberikare”. Tyvärr tycks B-gänget sakna sinne för ironi, men jag är alldeles övertygad om att läsaren förstår vart jag vill komma.

Straffrabatt: Här blir det synnerligen märkligt, då detta begrepp är väl vedertaget bland jurister. Man kan för enkelhetens skull säga att ordet åskådliggör en skillnad mellan vårt rättsväsende jämfört med exempelvis USA. Hur detta kan kopplas till SD är för oss en gåta. Räcker det enligt B-gänget att vi använder detta ord för att ordet ska komma att knytas till vårt parti?

I varje fall, vi börjar bli vana vid denna intellektuella nivå och vi ber om förståelse för att vi inte riktigt orkar lägga ner tid att bemöta alla stolligheter. Rent generellt vill jag belysa det faktum att vi värderar olika kulturer, det vill säga åsikter och värderingar, inte människor. Vi menar att en människas beteende, tankesätt och identitet är starkt påverkad av den kultur man är präglad av.

På precis samma sätt resonerar exempelvis en genusvetare kring könsroller, d.v.s. att det är sociala faktorer som påverkar vem man är. Eftersom kultur i allra högsta grad är en social faktor så kan ens inte B-gänget förneka det faktum att kulturer styr människors värderingar och agerande. För att förstå vår politik och vårt resonemang, kan man börja med att ställa sig frågan vad som händer om vi ”integrerar” en kultur som andas hat, våld och kvinnoförtryck. Vad händer om vi blandar flera olika kulturer med vitt skilda värderingar? Kan detta kanske ligga till grund för den situation vi ser i Malmö med våld, otrygghet, kriminella gäng och dylikt? Eller vill B-gänget fortsättningsvis hitta på undanflykter och skylla dessa problem på oss?

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.