I USA växer ett gigantiskt nytt omställningsprogram fram för att möta klimathotet – the New Green Deal. Artikelförfattaren argumenterar för en svensk motsvarighet. Foto: Susan Walsh/AP/TT
Debattinlägg

”Därför strejkar jag inte för klimatet”

”Sett till den omfattande omställning som vi behöver göra är det inte seriöst av oss riksdagsledamöter eller av regeringen att inte prioritera klimatarbetet mer”, skriver Magnus Manhammar.

Om debattören

Magnus Manhammar (S)
Riksdagsledamot, ansvarig för klimatfrågor och biologisk mångfald

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Jag tänker inte delta i den världsomspännande klimatstrejken som går av stapeln idag, fredagen den 15 mars.

I 98 av världens länder kommer hundratusentals oroade människor, många av dem unga, att gå ut på gatan för att sätta fokus på klimathotet. Den globala manifestationen är inspirerad av vår svenska miljöaktivist Greta Thunberg.

Många har frågat mig om jag ska delta i demonstrationen, men jag väljer alltså att avstå. Idag, precis som alla andra dagar, kommer jag som riksdagspolitiker istället att se till att arbeta hårt för klimatet och miljön.

Jag sitter i miljöutskottet och är en av de beslutsfattare som avgör huruvida vi kommer att lyckas med att ställa om samhället och få bukt med det galopperande klimathotet eller inte.

Min roll som folkvald måste nu vara att skapa verkstad och konkret förändring. Det finns idag ingen viktigare politisk fråga än klimatet. Den skär genom alla politikområden och den är livsavgörande.

Enligt FN:s klimatpanel går det fortfarande att nå 1,5-gradersmålet, men det krävs snabba, långtgående och extraordinära förändringar i hela samhället.

Med klimatlagen och januariavtalet som utgångspunkt är vi på rätt väg, men vi måste arbeta ännu hårdare och bredare. Vi måste ta fram fler verktyg och smarta förslag för omställning till ett hållbart samhälle.

Nu finns inget annat att diskutera än hur vi gör omställningen.

Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen. Det är bra. Klimatbudgeten är dock bara runt 10 miljarder kronor. Det är inte ens en procent av statsbudgeten.

Sett till den omfattande omställning som vi behöver göra är det inte seriöst av oss riksdagsledamöter eller av regeringen att inte prioritera klimatarbetet mer. Vi måste tänka nytt, och vi måste tänka stort.

I USA driver nu folket och politikerna fram ett gigantiskt program som kallas The Green New Deal.

Hela 80  procent av de registrerade väljarna står bakom The Green New Deal som är ett omfattande omställningsprogram som vågar sätta målet just så högt som faktiskt krävs.

Vi behöver ett svenskt Green New Deal. Vi förtroendevalda politiker i Sverige måste nu sätta oenigheter om små sakfrågor inom klimatområdet åt sidan och snarast ta fram ett lika omfattande omställningsprogram som The Green New Deal.

Låt oss ta tag i detta på riktigt – tillsammans. Då går det.

För att klara den omfattande utmaningen kommer vi behöva ett särskilt omställningsdepartement i regeringen och ett klimatutskott i riksdagen som kan koordinera arbetet.

Hela samhället ska ställa om, på mycket kort tid, och då måste det finnas väldigt många fler som jobbar med klimatomställningen. 

Klimatstrejken ska hedras. Den är oerhört viktig för vår framtid och måste fortgå tills beslutsfattare på alla nivåer sätter igång med det omfattande omställningsarbete som krävs för att rädda klimatet och mänskligheten.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.