Foto: Pontus Lundahl / TT
Debattinlägg

Camilla Björkbom: ”Det är dags att syna det vita köttet”

”Eftersom kycklingarna är avlade för att växa väldigt snabbt blir en av konsekvensen att deras ben inte orkar hålla upp den egna kroppsvikten. Kycklingar dör varje dag i fabrikslokalen som är deras hem, och det är innan de ens nått den ringa åldern på omkring 35 dagar, då de vanligen slaktas”, skriver Camilla Björkbom.

Om debattören

Camilla Björkbom
Förbundsordförande Djurens Rätt

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Det vanligaste djuret i fångenskap i Sverige är kycklingarna.

Över 99 miljoner individer slaktas varje år, så många att det är svårt att förstå. Om jag säger att det varje sekund dör mer än 3 kycklingar så kanske det går att börja få en bild av hur omfattande den här industrin är.

Kycklingarnas verklighet är svår att beskriva som något annat än en djurfabrik.

För att kycklingarna ska kunna slaktas i så stora antal behöver de också bo många på samma plats och växa så fort som möjligt. De hålls i stora stallar, undangömda för allmänheten, tillsammans med tiotusentals andra individer.

Det här leder som du säkert förstår till en mängd problem.

I motsats till vad vi ofta får höra från politiker och från livsmedelsbranschen så finns det mycket kvar att önska vad gäller den svenska djurskyddsnivån.

Det här blir väldigt tydligt när vi tittar på kycklingindustrin. Branschorganisationen Svensk Fågel som enligt egen utsago står för 98 procent av matfågelproduktionen i Sverige verkar dock inte tycka att djurskyddsnivån för kycklingarna behöver höjas och har tackat nej till Djurens Rätts inbjudan till dialog.

Eftersom kycklingarna är avlade för att växa väldigt snabbt blir en av konsekvensen att deras ben inte orkar hålla upp den egna kroppsvikten. På grund av detta får många kycklingar ont i benen och svårt att röra sig.

Kycklingar dör varje dag i fabrikslokalen som är deras hem, och det är innan de ens nått den ringa åldern på omkring 35 dagar, då de vanligen slaktas.

Kycklingarna får dessutom aldrig känna frisk luft eller gräs under fötterna. Ca 99 % av Sveriges kycklingar hålls inomhus och får aldrig komma ut.

Att så många djur hålls på en liten yta, upp till 25 stycken kycklingar per kvadratmeter, gör att de hela tiden störs av varandra.

En konsekvens av det är att de får svårt att sova. Höns är sociala varelser som lever i små grupper tillsammans med sina ungar, inte tillsammans med tiotusentals andra exakt lika gamla individer.

När de kycklingar som överlevt anses tillräckligt stora transporteras de till ett slakteri.

Eftersom de packas på ett sätt som ska gå så snabbt som möjligt kan de lätt skadas under packningen.

I transportburarna är det mycket trångt och det stora antalet fåglar utsöndrar fukt och värme, som leder till en kvav och varm miljö.

Det i kombination med att kycklingarna klarar värmestress sämre på grund av den tillväxtinriktade aveln, samt trafikolyckor, leder till att omkring 200 000 kycklingar dör i samband med transporter till slakt varje år bara i Sverige.

När djuren kommer fram till slakteriet bedövas de genom gasning eller genom att hängas upp i fötterna och få sitt huvud doppat i ett elbad. Den senare nämnda metoden skapar stor stress, smärta i benen och har dessutom en större risk att misslyckas.

Det leder till att det finns en risk att kycklingar får halspulsådern avskuren utan bedövning.

Så länge det finns en efterfrågan på billigt kött kommer kycklingarna att fortsätta behöva leva på det här sättet.

Det vita kycklingköttet beskrivs ofta som hälsosamt men någon glöms i den ekvationen, kycklingarna vi äter är långt ifrån att vara vid god hälsa.

Med en branschorganisation som gömmer huvudet under vingen är det upp till oss konsumenter att agera.

Om du som jag tycker att kycklingarna behandlas fel är det dags att välja bort kycklingkött från tallriken och börja välja vego.

Det är bättre både för djuren, miljön och för hälsan. Lägg något istället för någon på tallriken.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.