Debattinlägg

”Hög tid att vädra ut klimakteriegarderoben”

”Det vore väldigt bra om vi kunde få en öppnare och mer nyanserad bild som inte bygger på skrämselpropaganda – och här har media ett stort ansvar”, skriver Åsa Melin, som driver Klimakteriepodden.

Om debattören

Åsa Melin
Klimakteriepodden

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

När nu SVT uppmärksammar klimakteriet på bästa sändningstid så finns det en chans att ämnet äntligen kan komma upp i dagen och att nödvändig kunskap sprids.

Själva ordet klimakteriet är starkt förknippat med ett åldrade som inte passar in i dagens samhälle och det är hög tid att modernisera synen på menopaus.

Dagens och morgondagens 50-årliga kvinnor ska nämligen inte behöva utsättas för felbehandlingar och okunskap i vården. Klimakteriet är ingen sjukdom utan en samling symptom som ofta drabbar kvinnor redan vid dryga 40 år – och som lätt kan misstolkas.

Sömnlöshet, hjärtklappning och kognitiva besvär, som koncentrationssvårigheter, är exempel på besvär som lätt kan tolkas som stressrelaterade. I primärvården behandlas ofta dessa kvinnor med antidepressivt och sömnmedel om de alls får gehör.

Hade kvinnor haft större kunskap om vad klimakteriet innebär och om vården hade varit bättre uppdaterad och vaksam, då hade felbehandlingar och lidande kunnat undvikas. Jag vågar till och med påstå att antalet sjukskrivningar på grund av utmattning skulle kunna minskas.

Det är med andra ord med förhoppning och stort intresse som jag följer hur de nya riktlinjerna för behandling av klimakteriebesvär uppdateras av Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).

En av grundstenarna i detta arbete handlar om synen på hormonbehandling. Många kvinnor skulle nämligen bli hjälpta av hormoner under en period kring klimakteriet.

Det vore väldigt bra om vi kunde få en öppnare och mer nyanserad bild som inte bygger på skrämselpropaganda – och här har media ett stort ansvar. Forskningen går ständigt framåt och för att gynekologer och primärvården ska ha möjlighet att följa med måste professionen visa vägen.

Dessutom har kvinnor själva ett stort ansvar för sitt eget välmående, hälsa och kunnande.

Här är min förhoppning att SVT:s Klimakteriet – det ska hända dig med och Klimakteriepodden ska kunna bidra med bred kunskap och ett brett urval av sätt att hantera sina klimakteriebesvär. För det är inte så att hormonersättning är den enda lösningen.

Motion, kost och återhämtning är viktigare än någonsin i den här åldern. Det går inte att bara köra på som tidigare, vi måste även lyssna inåt.

Kan vi dessutom få rätt hjälp i vården så kan klimakteriet bli en kvinnas bästa tid.

Fotnot. Torsdag 11 oktober är det premiär för SVT:s Klimakteriet – det ska hända dig med, med Malin Jacobson Båth som programledare.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.