Foto: Fredrik Sandberg, Catharina Fyrberg.
Debattinlägg

”Det dolda hotet – mikroplasten på våra åkrar”

”Forskning visar att stora mängder mikropartiklar av plast och textilfibrer finns i hushållens avloppsvatten. En världsomfattande undersökning visade nyligen att vi har plastpartiklar även i vårt dricksvatten/flaskvatten. Politikerna måste ta större ansvar i hela landet. Mikroplast hör vare sig hemma i havet eller på våra åkrar”, skriver Ulf Kamne (MP).

Om debattören

Ulf Kamne (MP)
Vice ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg och kommunalråd med ansvar för miljö och stadsutveckling

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Att haven är fyllda med mikroplast är känt. Att tungmetaller fastnar på plasten och hamnar i plankton och fiskars magar likaså. Men att mikroplasten även finns på våra åkrar är mer okänt.

Det dolda hotet kommer ifrån att vi troligen lägger hundratals ton mikroplast på våra svenska åkrar varje år – utan att kunna överblicka konsekvenserna

Idag känner de flesta till problemet med plastskräp och mikroplast i havet. Mikroplasten kommer främst från konstgräs och trafiken. Men även våra fleecetröjor kan vara en av bovarna i mikroplastdramat.

Forskning visar att stora mängder mikropartiklar av plast och textilfibrer finns i hushållens avloppsvatten. En världsomfattande undersökning visade nyligen att vi har plastpartiklar även i vårt dricksvatten/flaskvatten.

Nu har det visat sig att mikroplast även finns på våra marker där vi odlar. Det kommer bland annat från avloppsslam som använts som gödsel på åkrarna, som ett slags näringstillförsel.

Men problemet med det har visat sig större än många tror. Det kan handla om hundratals ton mikroplaster som läggs på våra svenska åkrar varje år. Därför är det bra att regeringen vill införa förbud mot att sprida avloppsslam på våra åkrar. Men mer måste göras.

Globalt har produktionen av plast ökat dramatiskt från 1950-talet och framåt. Ungefär hälften av den plast som tillverkas är engångsförpackningar som kastas bort inom ett år.

Enligt en rapport från Håll Sverige Rent från 2017 så tillverkas cirka 9 500 kg plast varje sekund.

Det stora problemet är också utsläppen i havet. Dagens reningsverk är relativt bra, men ändå är det stora mängder som släpps ut med det utgående vattnet.

Enligt forskning från IVL släpper Ryaverket ut ca 30-70 miljoner mikroplastpartiklar per timme, som hamnar i havet.

Vi behöver stoppa källorna till mikroplasten. Spridningen från trafiken och konstgräset måste minska.

Genom att minska biltrafiken och sänka hastigheterna kan utsläppen från däckslitaget minska och genom att byta ut konstgräset mot alternativ som exempelvis kokos kan vi minska spridningen.

Politikerna måste ta större ansvar i hela landet. Mikroplast hör vare sig hemma i havet eller på våra åkrar.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.