Foto: Björn Larsson Rosvall
Debattinlägg

”Det går inte att 'bota' bort en sexuell läggning”

Svenska kyrkan ·

”Det faktum att präster och kyrkoherdar struntar i demokratiskt fattade beslut är ett skäl till varför vi gjorde programmet.
Ett annat skäl att konsekvensen för de som utsätts för denna 'behandling' kan bli allvarlig, vilket inte Nasrin Sjögren verkar vilja inse”, skriver Ali Fegan och Nils Hanson från Uppdrag granskning.

Om debattörerna

Nils Hanson
Ansvarig utgivare, Uppdrag granskning
Ali Fegan
Reporter, Uppdrag granskning

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Det är inte Uppdrag granskning som kommit fram till att präster i Svenska kyrkan inte ska utlova ”bot” av homosexuella genom förbön, handpåläggning eller andra aktiviteter. Det är Svenska kyrkan själv. I just den demokratiska församling där Nasrin Sjögren själv är ledamot – kyrkomötet.

Det är just denna konflikt som programmet blottlägger. Trots demokratiska beslut, regler och riktlinjer så agerar vissa präster och kyrkoherdar inom Svenska kyrkan tvärtemot detta – och får stöd från sina likasinnade. Det faktum att präster och kyrkoherdar struntar i demokratiskt fattade beslut är ett skäl till varför vi gjorde programmet.

Ett annat skäl att konsekvensen för de som utsätts för denna ”behandling” kan bli allvarlig, vilket inte Nasrin Sjögren verkar vilja inse.

Nasrin Sjögren anser att vi i programmet visar ett förakt mot kristna HBTQ-personer. Hon menar tydligen att det är prästerna som agerar respektfullt när de utlovar ”bot” och ”korrigering” av en ung människas sexuella läggning. För det är just ett sådant agerande våra inspelningar avslöjar.

Och det stannar inte där. De dolda inspelningarna visar även hur prästerna efter bara några minuters själavårdande samtal börjar rota i den hjälpsökandes barndom efter sexuella trauman och förträngda minnen.

Prästerna tycks mena att just övergrepp är orsaken till den sexuella ”rubbningen” som det innebär att vara homosexuell. Är det att bli bemött med respekt?

Det går inte att ”bota” bort en sexuell läggning, det skapar bara förvirring, ångest och skam. Om detta vittnar flera personer i programmet, exempelvis den förre presidenten i Exodus, organisationen som i decennier försökt ”bota” individer.

Detsamma säger även forskningen. Enligt den globalt vägledande organisationen ”American Psychiatric Association” kan det vara direkt skadligt att försöka omvända homosexualitet oavsett om det sker inom ramen för terapi eller kyrklig verksamhet.

De präster som vi har avslöjat är verksamma inom samma organisation som Nasrin Sjögren – Frimodig kyrka. Och det är en av organisationens präster, Peter Artman, som hon nu tar i försvar. Samma präst som kallar homosexuella för ”defekta” vars sexualitet kan ”korrigeras” till att bli den rätta.

I ärlighetens namn: vem är föraktfull mot vem här?

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.