Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Debattinlägg

”Det passiva samhället sviker när historien upprepas”

FN har tidigare kritiserat Sveriges arbete med att följa upp konventionen om rasdiskriminering – nu behöver saker hända. Vi inom Sveriges ungdomsråd tänker inte se på när rörelser idag försöker nedmontera demokratin som vi så hårt arbetar för, skriver debattörerna.

Om debattörerna

Nina Adolfsson
Ordförande Sveriges ungdomsråd
John Liljegren
Verksamhetschef Sveriges ungdomsråd

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

1972 antog Sverige FN:s konvention om rasdiskriminering.

Den handlar om att tillsammans agera för att stoppa hatet och bygga en bättre värld, där vi lärt oss av dåtiden och konsekvenserna av att stå passiva när minoriteter och folkgrupper attackeras i demokratins namn.

Året var 1988 då Sverigedemokraterna först bildades i ett stöveltramp från olika diverse vit-makts rörelser. 16 år efter att Sverige skrivit under konventionen i FN.

Något senare, på 1990-talet, bildades Svenska motståndsrörelsen efter diverse omorganiseringar i de svenska nazistleden som i dag utgörs samma rörelse som  den våldsbenägna, militanta nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR). 

Idag släpper vi fortfarande in de antidemokratiska krafterna in i de demokratiska rummen för att nedmontera demokratin och rättigheterna som vi känner till idag.

Det är nazisternas mål och det vet vi om – och har vetat länge.

Vi ser allt mer att antidemokratiska krafter ökar sin närvaro i samhället på flera plan och verkar för att hindra progressiva krafterna som finns för mångfald, kärlek och humanism.

Det handlar om hot och agerande mot ​minoriteter och folkgrupper som  HBTQIA+ personer, asylsökande, judar, romer, muslimer, personer som rasifieras  och personer med funktionsvariationer som attackeras på flera plan för sin blotta  existens.

Det är vedervärdigt att en organisation likt NMR som under senaste åren drivit  kampanjen “Krossa homolobbyn” tilläts ha både bokbord samt talartid under Almedalsveckan i fjol, bredvid en progressiv rättighetsorganisation som RFSL – vars målgrupp de hotar och riktar sin hatkampanj mot.

I år har samma organisation ställt in sitt deltagande. Det finns ett tydlig samband.

På vems bekostnad sker yttrandefriheten?

Som ung i Sverige, kämpar vi varje dag för  att höras, att kunna vara med i de demokratiska processerna, kämpa för våra rättigheter, att alla är lika mycket värda samt att alla har rätt till ett bra liv och utveckling.

Att ge plats för en antidemokratisk organisation likt NMR sätter oss i en värld fylld av rädsla, otrygghet och värderingar som inte följer våra mänskliga rättigheter och demokratiska principer.

Det demokratiska rummet skadas när  antidemokratiska organisationer blir behandlade som vilken annan som helst.

Artikel fyra i den Internationella konventionen mot alla former av rasdiskriminering är tydlig kring vad det är som behövs göras.

Vi har vi plockat ut några exempel ur vad Sverige har skrivit under:

Fördöma all propaganda och alla organisationer, som grundar sig på uppfattningar eller teorier att grupper av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung är överlägsen någon annan eller som försöker rättfärdiga eller främja rasism och diskriminering i någon form.

Olagligförklara och förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering samt förklara deltagande i dylik verksamhet som en brottslig handling, straffbar enligt lag.

Icke tillåta offentliga myndigheter eller offentliga institutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering.

FN har tidigare kritiserat Sveriges arbete med att följa upp konventionen – nu behöver saker hända.

Återigen ser vi hur de antidemokratiska rörelserna som nazismen växer och frodas i ett samhälle som inte aktivt tar avstånd eller ansvar -  utan som står passivt bredvid och ser på.

Sveriges ungdomsråd arbetar med att stärka barn och ungas inflytande, organisering och demokratiska rättigheter.

Vi tänker inte se på när rörelser idag försöker nedmontera demokratin som vi så hårt arbetar för.

Vi kräver Sveriges riksdag och regering på ansvar.

Det finns lagstöd i både regeringsformen och i lagen om hets mot folkgrupp för att kunna ta i frågan. Det passiva samhällets svek mot minoriteter och folkgrupper är ett mycket farligt  faktum.

Vi vet hur det går sen – och då är det försent.

John Liljegren, Verksamhetschef Sveriges ungdomsråd

Nina Adolfsson, Ordförande Sveriges ungdomsråd

Sondos Hamed, Ordförande Haparanda Ungdomsråd

Lina Lindström Nordstrand, Ordförande Gävle Ungdomsråd

Ellen Åberg, Ordförande Bjuvs Ungdomsråd

Wille Dahl, Ordförande Boden Ungdomsfullmäktige 

Melina Forsberg Ordförande, Ordförande Stockholm Regionala Ungdomsråd

Amin Hammami, Ordförande Botkyrka Ungdomsfullmäktige

Elin Puumala, Ordförande Fagersta Ungdomsråd

Alexander Zadruzny, Ordförande Skärholmen Ungdomsråd 

Oliver Nordwall, Talesperson Haninge Ungdomsråd

Lema Yurt, Ordförande Västervik Ungdomsråd

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.