Från vänster: Susanne Åhlund, Eva Nordlund och Mia Ahlberg vid Barnmorskeförbundet. Foto: Svenska Barnmorskeförbundet
Debattinlägg

Barnmorskeförbundet: ”Det räcker inte med att bara överleva”

”Kvinnor ska känna sig trygga med att det finns ett BB och en barnmorska när de behöver. För det krävs rätt antal vårdplatser och rätt antal barnmorskor året om inom mödrahälsovården och förlossningsvården”, skriver debattörerna.

Om debattörerna

Mia Ahlberg
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Eva Nordlund
Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
Susanne Åhlund
Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Tack #bbkrisen och tack alla barnmorskor! Äntligen hörs de röster som det verkligen handlar om – kvinnorna.

Det räcker inte med att bara överleva, vare sig för kvinnan, barnet eller barnmorskan. Nu krävs det att vi gör gemensam sak och tar ett nationellt omtag. Det behövs barnmorskor för att bedriva reproduktiv hälso- och sjukvård.

Det är många som har reagerat på inslagen om #bbkrisen. Reaktionerna har varit starka och en del är riktigt upprörda. Ibland går åsikterna isär

Både den upplevda kritiken mot barnmorskekåren och förlossningsvården och vilka lösningar som är att föredra är ibland motsatta. Beroende på vem du frågar får du olika svar. Vi välkomnar debatten. Diskussionen är nödvändig.

Det är dags att lyssna på kvinnorna nu, också vi i Sverige måste ta till oss av kvinnors upplevelser och det som benämns som obstetriskt våld.

Vi måste fokusera på att få till den förändring som är nödvändig. Kvinnor är beslutskapabla. Det är vår uppgift att delge och förmedla sakkunskap och information, att ge råd och stöd och den vård och behandling som varje enskild kvinna behöver i samband med graviditet och barnafödande.

Kvinnor har reproduktiva rättigheter. Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är viktigt. Sverige måste ha mödra- och förlossningsvård för alla.

Det handlar om kvinnors och barns hälsa och i förlängningen handlar det om folkhälsa.

Det är barnmorskebrist i stora delar av landet. Orsakerna är kända; bristande strategisk planering av det framtida behovet av barnmorskor i Sverige, mycket ansträngd arbetsmiljö som försvårar rekrytering och en oförmåga att behålla erfarna barnmorskor. BB-krisen har blivit ett normaliserat ”året-runt-tillstånd” i stora delar av landet.

Nära vård på rätt nivå med kontinuitet och trygghet för kvinnan, barnet, de blivande och de nyblivna föräldrarna borde vara en självklarhet.

Kvinnor ska känna sig trygga med att det finns ett BB och en barnmorska när de behöver. För det krävs rätt antal vårdplatser och rätt antal barnmorskor året om inom mödrahälsovården och förlossningsvården.

Det är hälso- och sjukvårdens skyldighet att tillhandahålla en god och säker vård för medborgarna. Det är politikens ansvar, i den frågan kan vi alla enas.

Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar för arbetsmiljön och rekrytera, anställa och behålla barnmorskor i kliniskt arbete.

Det är mödra- och förlossningsvårdens tur att bli jämställd, jämlik, tillgänglig, evidensbaserad, rättighetsbaserad, personcentrerad och individualiserad.

Kvinnor har rätt att göra informerade val i samband med graviditet och barnafödande. De har också rätt till en trygg och säker vård. Mödra- och förlossningsvård är basvård och hälso- och sjukvårdens ansvar.

I grund och botten handlar det om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och vad kvinnorna och deras familjer behöver och har rätt till överallt, varje dag, året om.

Svenska Barnmorskeförbundet uppmanar regeringen och minister Lena Hallengren att initiera en statlig översyn av förlossningsvården

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.