Foto: Dan Hansson/Lise Åserud/Linda Forsell/TT
Debattinlägg

”Det råder IT-anarki i svensk sjukvård”

Uppdaterad
Publicerad

”Fortfarande dör mer än var tredje cancerpatient inom fem år. Även om andelen som överlever har ökat, påminner siffran om hur mycket som återstår att göra. Sverige bör därför anta en nationell cancerplan för att ge kraft och struktur åt offensiven”, skriver Cancerkommissionen.

Det råder IT-anarki i svensk sjukvård. Flera olika journalsystem, och hundratals varianter av dem, används parallellt utan att det enkelt och säkert går att kommunicera mellan dem. Bristen på gemensamma IT-standards förorsakar mycket merarbete, försvårar forskning och hotar patientsäkerheten.

Staten bör inte acceptera att landstingen har IT-system som inte fungerar tillsammans.

Det är ett av de viktigaste förslagen Cancerkommissionen i dag presenterar i sin rapport ”Bättre tillgänglighet och lägre dödlighet – dags att trappa upp kampen mot cancer.”

Fortfarande dör mer än var tredje cancerpatient inom fem år. Även om andelen som överlever har ökat, påminner siffran om hur mycket som återstår att göra.

Sverige bör därför, i likhet med bland andra Danmark och Norge, anta en Nationell Cancerplan för att ge kraft och struktur åt offensiven.

Planen bör bli ett nationellt åtagande. En poäng med det är att statens ansvar poängteras. När resultatet av det splittrade huvudmannaskapet på 21 landsting går ut över patienterna, som i exemplet med avsaknaden av gemensamma IT-standards, måste staten spela en aktivare roll.

De planer som funnits på ett annat styrsystem för den svenska sjukvården, senast en regionreform, har strandat. I det läget måste vi söka andra vägar.

Cancerkommissionen föreslår att cancervården får går före på nytt och att en organisation av cancervården skapas som, utan att frånta landstingen det yttersta ansvaret, möjliggör mer av samverkan.

Det är mot den bakgrunden Cancerkommissionen lägger fram en reformagenda, som bland annat innehåller dessa förslag:

  • Ökad regional och nationell samordning. De sex regionala cancercentra, RCC, och det nationella ”RCC i samverkan” är ett embryo till den organisation som behövs. En juridisk-teknisk lösning, som inte rubbar landstingens yttersta bestämmanderätt, kan vara att landstingen bildar regionala kommunalförbund för uppgiften.
  • Exponeringsförbud för tobak införs. En lång rad länder, däribland flera grannländer, har framgångsrikt infört förbud mot exponering av cigaretter i dagligvaruhandeln. Sverige bör följa efter. En kraftfullare höjning av punktskatten på främst cigaretter bör övervägas.
  • HPV-vaccinering av pojkar införs i det allmänna vaccinationsprogrammet.
  • Anslagen till den medicinska forskningen höjs samtidigt som åtgärder vidtas för att tillgängliga resurser ska nyttjas bättre. Den behandlingsnära kliniska forskningen underlättas, exempelvis genom fler kombinationstjänster.
  • Resurserna för rehabilitering byggs ut så att alla patienter kan erbjudas relevanta insatser i enlighet med det nationella vårdprogrammet.

Den svenska cancervården saknar inte förutsättningar för att bedriva en verksamhet i världsklass. Delvis sker det redan. Personalen är kunnig och engagerad och tillgången till moderna mediciner och avancerad medicinteknik är god.

Vår bedömning är ändå att fortsatta framsteg kräver att förbättringsarbetet får en ny och tydligare struktur. Det är därför Sverige behöver en Nationell Cancerplan.

Fotnot. ”Cancerkommissionen” är en del av det europeiska projektet All.Can. Arbetet har i Sverige initierats av tre privata företag, men har bedrivits utan kontakt med initiativtagarna.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.