Debattinlägg

”Hästars hälsa måste gå före travsportens vinstintressen”

Trav ·

”Vi kan inte längre förbise det systematiska utnyttjandet av hästarna, oavsett hur många miljoner spelverksamheten drar in till statens kassa”, skriver Camilla Björkbom.

Om debattören

Camilla Björkbom
Förbundsordförande Djurens Rätt

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

SVT Sports granskning av djurskyddet inom travsporten välkomnas med öppna armar av djurvänner landet över, men får kritik från sportens aktiva.

Det här är inte helt förvånande, olika intressen står emot varandra men nu är det dags att sätta hästarnas välbefinnande i första rummet.

Några av landets mest erfarna banveterinärer fått nog efter att en häst tillåtits starta 26 gånger trots en öppen sårskada på benet.

Tidsbrist och stress råder vid besiktning och hästarna granskas på bara några sekunder per häst, iklädda full utrustning. Sårskador, svullna ben och andra skador är lätta att missa.

Kritiken handlar också om spödrivning, vilken travsporten påstår är sällsynt och hårt reglerad. Att nära 1000 kuskar bötfälldes för felaktig spödrivning 2014 verkar inte ses som något stort problem.

Travsport klassas av Jordbruksverket som en högrisksport.

Försäkringsbolagen har särskilda restriktioner gällande travhästar eftersom skador är så vanliga. Travhästars utsätts för hård press vilket ökar risken för olika typer av skador som frakturer, sen- och ledskador och invärtes skador.

Varje år omkommer hästar under travlopp i Sverige.

Djurens Rätt väntar fortfarande på att sporten ska införa en nollvision mot dödsfall men från sportens sida menas att antalet döda hästar är försumbart med hänvisning till hur många lopp som körs.

Många aktiva inom travsporten viftar bort kritiken som nu riktats mot sporten med motiveringen att travhästar ”behandlas som kungar”, som om hästarna själva skulle välja detta liv om de gavs chansen.

De rasar över att ”hela sporten dras över en och samma kam”, helt oförmögna att se systemfelen som finns.

Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg påstår att hästarnas prestation på banan är ett kvitto på att de är friska och vill springa. Detta är en seglivad och olycklig myt.

Vi ser gång på gång att hästar i olika grenar springer trots skador. Galopphästen More Like It bröt exempelvis benet under ett Grand National-lopp, men fortsatte springa.

I ett öppet brev från Johan Lindberg och ett antal proffstränare, påstås att sportredaktionens granskning inte visar upp en korrekt bild.

Kritiken avfärdas som ”okunskap” och som ”felaktig” istället för att bemötas konstruktivt.

Travsporten agerar mer eller mindre i det dolda med ytterst lite insyn från omvärlden. Svensk Travsport påstår dock att kritik är välkommet och att man värnar om hästarnas bästa.

Men det vi ser är en bransch där tidseffektivitet och ekonomiska intressen gång på gång får gå före hästarnas välbefinnande.

Flera av proffstränarna som skrivit under det öppna brevet har själva bötfällts för ”ful körning”, blivit bötfällda eller avstängda för felaktig spödrivning och i ett fall till och med stängts av för doping.

Den här granskningen av sporten ligger rätt i tiden menar vi. Många av uttalanden i reportagen kommer från travsportens egna led och det är dags att djurskyddsproblemen uppmärksammas både av travsportens utövare och utomstående sportjournalister.

En rimlig första åtgärd efter de uppgifter som nu framkommit vore att förbjuda spödrivning inom travet och förbättra kontrollerna inför start.

På lång sikt måste dock spelet på hästar ses över i grunden.

Vi kan inte längre förbise det systematiska utnyttjandet av hästarna, oavsett hur många miljoner spelverksamheten drar in till statens kassa.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.