Att kunna snurra, klättra, hänga, balansera och slå kullerbyttor är motoriska färdigheter som riskerar att försämras när våra barn blir allt mer stillasittande. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

”En kullerbytta om dagen håller paddnacken borta”

MOTION · ”I ett digitalt samhälle med allt längre perioder av stillasittande prövas denna förebildsprincip och förutsättningarna för att utveckla grundläggande motoriska färdigheter hämmas. På sikt är detta alarmerande för folkhälsan i Sverige”, skriver Svenska Gymnastikförbundet.

Anna Iwarsson
Förbundsordförande Svensk Gymnastik
Johan Fyrberg
Generalsekreterare Svensk Gymnastik

Globalt sett är svenska folket en välmående befolkning. Men en välmående befolkning både äter mer och sitter mer.

I en allt mer digitaliserad och automatiserad livsmiljö utmanas folkhälsan i Sverige. Rapporten Svenskarna och Internet visar att det nya fenomenet paddnacke med symtom på värk i huvud, nacke, axlar och rygg går ner i åldrarna i takt med att allt fler 3-4 åringar börjar använda digitala spelplattor.

Det är en oroande utveckling att andelen barn i åldern 13-15 år som uppger att de har minst två besvär av antingen psykiska eller somatiska besvär mer än en gång i veckan gradvis ökar och att det sedan mitten på 80-talet har skett en fördubbling.

Vi befinner oss i en omställning. För Sveriges äldre generation är den riktiga världen den fysiska världen och för de barn som växer upp idag inkluderas den digitala världen i den riktiga världen.

Vi vuxna behöver därför utveckla nya strategier för att bättre kunna vara den förebild kring fysisk aktivitet som barn och unga behöver.

En konsekvens som vi inom Svensk Gymnastik känner oro inför är att människans grundläggande motoriska förmågor och färdigheter kommer att bli en bristvara i ett digitalt och automatiserat samhälle. Debatten om det fåtal barn som eventuellt pressas för hårt inom sin idrott är viktig, men det står dessvärre inte i proportion till alla de barn som inte pressas alls.  

Det kommer inte att räcka med en grundläggande motorisk färdighet som stannar vid att barn ska kunna sitta, stå, gå och springa. Att kunna snurra, klättra, hänga, balansera och slå kullerbyttor är motoriska färdigheter som skapar förutsättningar för en hållbar kropp med grundläggande kroppskännedom.

Glädjen i att behärska sin kropp i rörelse och att den dessutom går att utmana hänger samman med den egna självkänslan. Vi behöver knappast mer kroppsfixering i Sverige utan snarare mer kroppskännedom när den psykiska ohälsan hos unga stadigt ökar. 

Det är också viktigt att förstå sambandet mellan grundläggande motoriska färdigheter och förmågan att spela hockey, golf, simma, friidrotta eller rida. Avsaknaden av motoriska färdigheter ger inte den förmåga som en flicka eller pojke behöver när de ska skjuta iväg ett långskott med fotbollen, få till ett optimalt passningsspel med basketbollen, rotera fritt i luften eller för den delen klara av en avancerad bana i tevespelet.  

Vi inom Svensk Gymnastik har antagit en strategi som innebär att vi på ett mycket medvetet sätt vill ta ledartröjan för att på ett ännu bättre sätt erbjuda svenska folket en mångfald av rörelse hela livet. Detta ligger också i linje med hela idrottsrörelsens gemensamma strategi.  

Hemmiljön är trots allt barnens viktigaste maktfaktor vilket gör att du som förälder och annan vuxen förebild har en stor möjlighet att hjälpa till. Förr i tiden hette det att ”ett äpple om dagen håller doktorn borta”. Idag skulle det bättre kunna bytas ut mot att ”en kullerbytta om dagen håller paddnacken borta”.

Medan kostnaden för barnens digitala spelplattor och avancerade datorspel blir allt mer ekonomiskt kännbar för många svenskar kan vi garantera att motorisk grundträning är en kostnadsfri investering i ditt barns eller barnbarns totala välmående.

Härmed vill vi inspirera dig och också utmana dig att fundera över vilken förebild du själv är och vill vara.

Att börja göra kullerbyttor tillsammans är garanterat en bra start. 

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.