Snus
Snus. Foto: TOMAS ONEBORG / SvD / TT
Debattinlägg

”Regeringen måste ge besked om det svenska snuset”

Snus ·

”Särskilda svenska produkter som snus – eller surströmming – ska inte EU få bestämma över. Vi ser med oro på ansvarig minister Gabriel Wikströms (S) agerande i frågan”, skriver Erik Andersson (M).

Om debattören

Erik Andersson
Riksdagsledamot (M) Stockholms län

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Surströmming, knäckebröd och lingonsylt. Produkter och varor vi betraktar som genuint svenska, som vi slår vakt om och värnar. För att det finns en historisk förankring, för att bevara traditioner och för att de är uppskattade i Sverige.

För många människor upplevs även snus som en sådan nationell, särskild produkt.

Ungefär en miljon människor i Sverige är brukare av snus.

Moderaterna har länge drivit på för att EU inte ska ägna sig åt onödig detaljreglering som försvårar för människor.

Det innebär bland annat att vi har verkat för att regleringen av snus ska förbli en nationell angelägenhet som EU inte ska besluta om.

Vi vill behålla vårt nationella undantag att tillverka och sälja snus och vi vill att exportförbudet för svenskt snus hävs. När implementeringen av EU:s tobaksdirektiv nu närmar sig blir frågan om snuset allt mer aktuell.

Enligt Livsmedelsverket finns ingen förhöjd hälsorisk av ett måttligt snusande hos vuxna.

Snus har också många gånger visat sig vara en bättre väg för att sluta röka jämfört till exempel så kallade nikotinläkemedel.

Att förebygga och minska tobaksanvändningen i samhället är viktigt. Framför allt handlar det om att hindra unga från att använda tobak.

Vi är övertygande om att ett hälsofrämjande och förebyggande arbete är avgörande för en sådan utveckling framför förbud och detaljreglering. Där ingår även möjligheten för människor att enkelt gå över till mindre skadliga alternativ.

Vi ser med oro på ansvarig minister Gabriel Wikströms (S) agerande i frågan.

I stället för att stå upp för de segrar Sverige vunnit mot EU för att värna det svenska snuset väljer Wikström att lyssna på intresseorganisationer och gå i en allt mer restriktiv riktning vad gäller svenskt snus.

I en debatt i riksdagen var Wikström tydlig med att ett av utredningens förslag innebär att det blir förbjudet att hänvisa till smak, doft eller smaktillsatser på tobaksvaror och tobaksförpackningar.

Förbudet föreslås omfatta alla tobaksvaror och därmed även snus.

Wikströms iver kommer att drabba svenska konsumenter, men i förlängningen riskeras såväl jobb som skatteintäkter i Sverige. Till exempel ger punktskatten på snus tre miljarder om året till statskassan.

Vi tycker att nuvarande reglering av snus i Sverige är fullt tillräcklig vilket också i dag säkerställs av Livsmedelsverket.

Inför implementeringen av EU:s tobaksdirektiv, som ska ske i maj 2016, borde regeringen därför arbeta för: 

  • Att cigaretter och snus inte bör regleras på samma sätt.
  • Att smaksättning på snus inte bör förbjudas.
  • Att innehållsdeklarationer på tobaksförpackningar inte bör förbjudas.
  • Att Livsmedelsverket fortsatt bör ansvara för reglering och tillsyn vad gäller snus, ansvaret ska inte flyttas till Folkhälsomyndigheten.

EU:s tobaksdirektiv är helt enkelt inte förenligt med en särskild nationell produkt som snus.

Sveriges förhållningssätt när det gäller snuset måste därför fortsatt vara tydlig.

Det arbete som Sverige har lagt ned på att snus ska få säljas och tillverkas på det sätt som gäller i dag bör inte kastas bort av den socialdemokratiskt ledda regeringen.

Särskilda svenska produkter som snus – eller surströmming – ska inte EU få bestämma över.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.