Så här såg det ut när det byggdes en ny reaktor i Finland 2008. Nu fortsätter Finland och andra länder att satsa på kärnkraft, och det tycker artikelförfattaren att Sverige också borde göra. Foto: Robert Henriksson/SvD/TT
Debattinlägg

”Europa behöver mer kärnkraft”

”Sverige bör driva på att EU underlättar för att fler reaktorer kan byggas med standardiserade tillståndsprocesser, finansiering och byggmetoder”, skriver Sara Skyttedal.

Om debattören

Sara Skyttedal
Förstanamn för Kristdemokraterna i Europaparlamentsvalet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Bodil Valero skriver att kärnkraft är farligt, dyrt och onödigt och vill att Sverige byter ut kärnkraft mot sol och vind.

Hon inleder med att bunta ihop de som 2011 i Japan dog av Tsunamin (18 500) med antalet som dog till följd av tre härdsmältor vid kärnkraftverket i Fukushima (noll).

Kärnkraften orsakade alltså inga dödsfall eller mätbara hälsoeffekter.

Hon menar att Sverige kan klara oss utan kärnkraft utan att nämna att vi fortfarande behöver kol, olja och gas för transporter, jordbruk och flera industriella processer.

Enda sektorn i Sverige som inte är beroende av fossila bränslen är elproduktion, tack vare vattenkraft, kärnkraft (40% vardera) kombinerat med vind och bioenergi (10% vardera).

Enligt en färsk tysk studie dödar luftföroreningar varje år 800 000 människor i Europa varav 8000 i Sverige. Istället för att nämna detta skrämmer Valero med Tjernobyl där färre än 50 dog och hälsokonsekvenserna på lång sikt inte är mätbara men uppskattas till 4000 personer.

Hon verkar inte heller orolig över att Tyskland och andra länder blir allt mer beroende av rysk gas.

Jag menar att kärnkraften behöver byggas ut av tre skäl

  • Sverige och Europa behöva fasa ut kol, olja och gas. Det måste vi göra för klimatet, hälsan och vårt oberoende från Ryssland och andra diktaturer.
  • Europa kommer behöva mycket mera el när transporter, jordbruket, bostäder och industrin fasar ut de fossila bränslen.
  • Vind och sol kan möta högst hälften av det ökade elbehovet. De är beroende väder och jordens rotation och lutning. Att de ibland producerar billig el räcker inte.

Kärnkraften levererar idag en fjärdedel av EUs el. De EU-länder med lägst elpriser är länder som har kärnkraft.

Konsumenterna i Danmark och Tyskland betalar mest för sin el, ändå har dessa länder dubbelt så höga klimatutsläpp per invånare jämfört med kärnkraftslandet Sverige.

Tyskland är det land i EU som använder mest kolkraft och har unionens högsta utsläpp av klimatgaser. Skälet är att Tyskland valt att minska på sin kärnkraft.

Landsbygden är där jordbruket och industrin finns och där behov av transporter är som störst. Vi behöver därför ställa om inte bara till renare energislag utan även leveranssäker och billig.

Vi vill att människor ska kunna leva, bo och arbeta i hela landet och inte bara i Stockholms innerstad.

Kärnkraft kostar att bygga men är billigt i drift. Flera länder i EU bygger ny kärnkraft såsom Frankrike, Storbritannien och Finland.

Ju fler reaktorer som byggs desto lägre blir kostnaderna. Ett flertal EU länder vill bygga kärnkraft, dit hör Polen, Ungern och Nederländerna.

Sverige bör driva på att EU underlättar för att fler reaktorer kan byggas med standardiserade tillståndsprocesser, finansiering och byggmetoder.

Svenska kärnkraften producerar el för endast 22-23 öre och kan göra det många decennier till med rätt förutsättningar.

Sverige kommer behöva mycket mera el i framtiden, omkring 200 TWh mot dagens 140 TWh. En stor del av detta kommer behöva komma från kärnkraft om vi ska bli kvitt beroendet av fossila bränslen.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.