Foto: Jeff Taylor/TT och Malin Gezelius
Debattinlägg

”Vi borde prata mer om vädret”

Jul ·

”Jag har än så länge inte hört eller läst ett ord i den svenska nyhetsrapporteringen om den höga medeltemperaturen och att Sverige 2014 blir rekordvarmt”, skriver Pär Holmgren.

Funderar du över om det ska bli en vit jul eller inte? Tycker du att ”vintern” hittills varit ovanligt mild?

Det återstår visserligen några dagar på året, och det tar sedan ytterligare tid innan all statistik är sammanställd.

Men allting pekar på att 2014 blir det varmaste året som har uppmätts på jorden, med tillförlitliga mätningar åtminstone sedan 1880.

Och blir det inte en extremt kall avslutning på året här hemma i Sverige blir det även ett nytt rekordår för vårt land. De tidigare rekordåren har medeltemperaturer på +6,6 – 6,7° Celsius. I år kan det bli +7,0°, vilket i så fall skulle vara en mycket stor rekordmarginal för att vara medeltemperaturen för ett helt år över hela landet.

SMHI gör varje dag beräkningar för det nya rekordet.

Det är dessutom inte bara i Sverige som 2014 blir rekordvarmt. Ytterligare 17 länder i Europa är på väg att slå nya rekord.

Det är möjligt att jag har missat det, men jag har än så länge inte hört eller läst ett ord om detta i den svenska nyhetsrapporteringen.

Kylan och snökaoset i november USA fick stor uppmärksamhet i media, men när temperaturen sedan avvek ungefär lika mycket åt andra hållet nu i mitten av december i samma område verkade ingen längre ens höja på ögonbrynen.

Det extremt onormala börjar tydligen bli så normalt att inte ens rekord av de här slagen räcker för att lyfta tillbaks klimatfrågan i samhällsdebatten.

Vad krävs i så fall? Katastrofalt dåliga skördar i Sydeuropa och USA? Ännu större flyktingströmmar från Afrika till EU?

Tyvärr lär vi få uppleva just de följderna under de kommande årtiondena, när den globala uppvärmningen fortsätter. Och om vi inte reagerar på allvar förrän då, så törs jag inte ens tänka på de katastrofer som vi har framför oss.

Även utsläppen av växthusgaser lär slå nya rekord för 2014, och som väntat ledde inte klimatförhandlingarna nu i Lima till överenskommelser om tillräckligt stora och snabba minskningar.

Men trots allt är det vissa processer som nu går åt rätt håll.

Både USA och Kina verkar vilja ta ett större ansvar än tidigare. Stora institutionella investerare, som familjen Rockefeller, överger fossilindustrin. Och de gör det knappast för att de är miljöaktivister, utan för att det från och med nu finns bättre investeringar i förnybar energi, även för investerare med ”stora pengar”.

Vi är mitt i ett paradigmskifte, till ett fossilfritt samhälle.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel visar tydligt vad som krävs och hur snabbt vi måste minska de globala utsläppen.

För Sverige är bilismen den enskilt största utmaningen, men Thomas B. Johansons utredning om en fossiloberoende fordonsflotta visar att vi klarar av den omställningen till 2030 – och antagligen lite snabbare än så, om vi verkligen vill.

Vi kan köra bilar på både el och olika former av biobränslen i framtiden, men framför allt behöver vi planera för ett samhälle med färre bilar än idag.

Omställningen till ett hållbart samhälle går fortfarande allt för långsamt.

Problemen i framtiden till följd av att vi inte har agerat tillräckligt snabbt kommer att bli stora. Det kan vi inte bortse ifrån. Men trots det kommer det aldrig vara för sent att göra så mycket som möjligt!

Det är dessutom det allra minsta vi kan göra för kommande generationer, och vi behöver göra det i alla situationer.

När vi köper julmaten, när vi planerar nästa års semester, när vi placerar våra pensionspengar och antagligen viktigast av allt; när vi i mars nästa år får ett nytt tillfälle att rösta.

Vi bestämmer själva om det valet ska vara en folkomröstning om en hållbar samhällsutveckling eller något annat.

Om vi bestämmer oss för att leva i ett hållbart samhälle i balans med vår omgivning och miljö kan det valet dessutom vara den bästa och finaste julgåva som vi kan ge oss själva och kommande generationer.

Tro mig, vi borde diskutera väder, nederbörd, kyla, uppvärmning och liknande mycket mer än att låta kvällstidningarnas löpsedlar med sina osäkra långtidsprognoser styra diskussionen om vår milda ”vinter”.

Om inte tillräckligt mycket görs nu, får vi betydligt större problem att oroa oss för i framtiden än om vi ska få en vit jul eller inte.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.