Debattinlägg

Fatta att sex handlar om samtycke

SAMTYCKE ·

Fatta-kampanjens initiativtagare Vanessa Marko, Ida Östensson och Nathalie ”Cleo” Missaoui med flera om sexualbrott:

SAMTYCKE Ingen föds till våldtäktsman. Men samhället skapar våldtäktsmän och samhället kan också förhindra detta. Fokus i debatten måste vara på dem som står för 98 procent av dagens våldtäkter: männen. Alla oavsett kön har ett gemensamt ansvar för att vi ska få bukt med det sexualiserade våldet. Vi vill se en lag där brist på samtycke utgör definitionen av en våldtäkt – den som blivit utsatt för våldtäkt ska inte behöva motbevisa orimliga påståenden. Det skriver initiativtagarna till FATTA, en kampanj som samlat in 150 berättelser om sexuellt våld.

Idag släpps kampanjen FATTA. Vi kräver en förändrad syn på sex, våldtäkt och lagstiftning. För att nå reell förändring anser vi att problemet med sexuellt våld måste angripas från olika håll.

● Dels måste vi jobba förebyggande med könsroller och arbeta normkritiskt redan från förskolenivå.

● Dels måste vi förändra lagstiftningen.

En viktig förändring är att flytta fokus från offret till förövaren. Vi måste återställa tron på rättsväsendet och skyddet det kan erbjuda. Staten är skyldig att skapa en sexualbrottslagstiftning, som i enlighet med våra mänskliga rättigheter, garanterar frihet från sexuellt våld.

Berättelse från FATTA: “(…) OCH ALLT JAG KAN TÄNKA är: varför medicinerar de MIG? MIG är det fan inget fel på! Det är hela jävla samhället och den här mannen som är sjuka! Än idag kämpar jag med rädslan och att ta mitt liv tillbaka. Det som hjälpt mig är min familj och alla mina medsystrar jag träffat på vägen som varit med om samma sak. Men samhället? Brottsofferfonden? Polisen? Skolan? Kvinnojouren Försäkringsbolagen? De har alla gjort sitt bästa för att inte göra något alls. Och det som skadat mig mest av allt, är det sveket från hela samhället.”

I dagens samhälle läggs vikten på åtgärdande insatser för de som blir/blivit utsatta, något som det finns ett stort behov av och som behöver utökas. Men att utmana och förändra föreställningar och normer om traditionella könsroller, som oftast är kärnan i det sexuella våldet, är minst lika viktigt.

Därför vill vi att alla instanser och verksamheter som arbetar med människor, såsom personal inom fritidssektorn, skolpersonal, vårdpersonal, socialtjänst och personal inom rättsväsendet, ska få obligatorisk fortbildning om maskulinitetsnormer och genus.

Tjejer uppmanas att inte gå ute sent på natten, att inte ha för utmanande kläder, att inte gå hem med någon de nyss mött på krogen och att inte dricka för mycket. Idén att den som blivit våldtagen borde tagit mer ansvar för att inte bli våldtagen återfinns överallt i samhället och får förödande konsekvenser. Den leder till ett skuldbeläggande av offret som gör att få vågar berätta vad de varit med om. I längden leder det till psykisk ohälsa och begränsning av alla tjejers handlingsutrymme. För att förändra synen på våldtäkt krävs breda utbildningsinsatser.

Fokus måste vara på dem som står för 98% av dagens våldtäkter: männen. Ingen föds till våldtäktsman. Samhället skapar våldtäktsmän och samhället kan också förhindra detta. För att vi ska få bukt med det sexualiserade våldet måste alla människor oavsett kön ta ett gemensamt ansvar. Detta är lika mycket, om inte mer, en mansfråga.

Vi tror dock inte att arbetet med att motverka traditionella könsroller och maskulinitetsnormer ensamt kan lösa detta strukturella problem. Även lagstiftningen måste hänga med.

År 2012 anmäldes 6 203 fall av våldtäkt eller grov våldtäkt i Sverige. Brottsförebyggande rådet räknar med att så lite som 10-20 procent av alla sexualbrott polisanmäls. I snitt i Sverige var det fem procent av alla polisanmälda våldtäkter som ledde till fällande domar år 2010. Människor har tappat förtroende för rättsväsendet och väljer att inte anmäla för att slippa den förnedring som kan uppstå. Vi behöver ett fungerande rättsväsende där sexualbrott tas på allvar, och vi behöver det nu.

Det råder stor enighet om att dagens lagstiftning inte fungerar, men vi har hamnat i ett dödläge om vägen framåt. Vi vill se en lag där brist på samtycke utgör definitionen av en våldtäkt, helt enkelt för att vi behöver skifta perspektiv även i lagen. Den som blivit utsatt för våldtäkt ska inte behöva motbevisa orimliga påståenden. Om den misstänkte kommer med sådana, ska hen utfrågas och avkrävas en förklaring.

Målsägande kan inte bära bevisbördan gentemot orimliga påståenden, det krävs inte av målsägande i andra brottmål. Den senaste sexuallagstiftningen trädde i kraft 1 juli 2013 och än en gång fick vi en lag som inte ställer krav på samtycke, trots att utredningen föreslog det. Vi är inte nöjda!

Vi uppmanar justitieminister Beatrice Ask och jämställdhetsminister Maria Arnholm att gå ihop för att föreslå nya förändringar av lagstiftningen och samhällsåtgärder som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Det är hög tid att staten tar sitt ansvar för att garantera alla rätten till sin kropp och sin sexualitet. Det är dags för en politik som tar ett helhetsgrepp om problemet, med siktet inställt på ett jämställt samhälle fritt från sexualiserat våld. Låt detta bli en valfråga inför valet 2014 och låt folket veta var partierna står i frågan.

Det är bråttom. Mycket bråttom.

Premiär för FATTA-videon hos PSL

SVT:s musikblogg PSL premiärvisar exklusivt den video som delar av Sveriges hip hop-elit gjort i samband med Fatta:

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.