Debattinlägg

”Fi vill begränsa spridningen av porr”

Pornografi ·

”Myndigheter och statliga bolag ska införa riktlinjer för porrfria hotell och mot porrkonsumtion”

Om debattören

Stina Svensson
Talesperson Feministiskt initiativ

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Vi människor porträtteras, behandlas och förväntas vara och göra olika saker på grund av vilket kön vi uppfattas ha. Vi lever i väldigt trånga mallar som förvägrar oss frihet. Som hindrar oss att kunna utrycka oss på det sätt som vi vill. Som binder oss till roller som vi inte bett om, som gör att många av oss har svårare att leva det liv som vi vill leva fullt ut.

I pornografin visas en väldigt stereotyp bild av hur vi ska agera i sexuella stunder. Mitt politiska arbete och min politiska kamp handlar om frihet. Frihet att för dig och mig att vara subjekt i våra egna liv. Vare sig det handlar om kärlek, sex eller arbetsmarknad. 

Jag har respekt för ditt val Sanna. Jag pratar inte om sex eller sexualitet. Jag talar inte om för någon vad en bör göra eller inte göra när det kommer till sex eller att avbilda sex.

Jag tycker också att vi kvinnor ska kunna ha möjligheten att vara sexuella människor. Fria i att älska och ha sex. Men så ser det inte ut alla gånger. Det är män som framförallt konsumerar porr. Porrindustrin ser var pengarna finns och producerar det som kunden begär. Efterfrågan är problemet. 

Det jag pratar om är problemet att se var gränsen mellan frivillighet och tvång går i produktionen av pornografi. Visst kan jag se att några kan säga sig göra saker frivilligt. Det jag också ser är att det finns en grundläggande maktfråga i det.

Var i ligger frivilligheten om en exempelvis är fattig och hittar ingen annan utväg. Vad händer i mötet med en som har pengar, och som vill ge pengar om jag bara gör som hen säger? Det handlar om makt.

Jag talar om ett samhälle som är sexistiskt. Jag talar om ett samhälle där pornografin i den form vi ser idag i stora delar är en global industri som årligen omsätter mångmiljardbelopp och som är intimt förknippad med människohandel, prostitution, strippklubbar och andra former av sexuell exploatering och som ger uttryck för en patriarkal och nedvärderande kvinnosyn.

Det är ett måste att tydligare inrikta arbetet på att minska efterfrågan och jag avvisar kraftfullt idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, transpersoners, barns och andra mäns kroppar.

Jämställdhet kan inte uppnås så länge det är möjligt för män att köpa kvinnors och mäns kroppar genom prostitution, stripp- eller sexklubbar. Sexualisering av det offentliga rummet och pornografiska uttryck påverkar människors syn på kön och sexualitet och förstärker en föreställning om kvinnor som varor som kan konsumeras. Att kvinnor i högre utsträckning än män avbildas som sexualiserade objekt kan även förstås som ett demokratiproblem.

Sexualisering och objektifiering motverkar principen om människan som ett självständigt subjekt, och kan inskränka kvinnors möjlighet att värna sin kroppsliga integritet.

Ja, jag vill som Fi verka för att barn under 18 år inte får utnyttjas i något pornografiskt sammanhang.  Att lagstiftningen ska ses över och skärpas så att det handlar om faktisk ålder och inte är en bedömningsfråga.

Jag vill också att lagstiftningen kring pornografi ses över och att möjligheten att begränsa spridningen av pornografi utreds.

Och att myndigheter och statliga bolag ska införa riktlinjer för porrfria hotell, mot porrkonsumtion samt sexköp i samband med tjänsteresa. Att kraftigt minska efterfrågan är viktigt.

Feministiskt initiativ kommer diskutera frågor kring pornografi till vår nästa kongress 2015.  Lösningen för att få stopp på den exploatering av människor som idag är ett faktum i den så kallade porrindustrin stavas kanske inte förbud mot porr. 

Men vi måste kraftsamla mot prostitution, mot trafficking och mot sexism. Och då kan vi inte blunda för den betydande roll som den globala pornografiindsutrin spelar.

Jag är öppen för förslag för hur vi bör göra, och jag ser framemot att få arbete för människors frihet och mot trafficking och prostitution när jag blir invald i Europaparlamentet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.