Informationstext från dokumentären Borrelia – en tyst epidemi.
Informationstext från dokumentären Borrelia – en tyst epidemi. Foto: SVT
Debattinlägg

”Filmen om borrelia är relevant för en svensk publik”

Borrelia ·

”I SVT:s version är programmet försett med en bearbetad svensk speakertext samt kompletterande skyltar som bland annat informerar om svenska hälsomyndigheters syn på borrelia”, skriver Mikael Österby i en replik.

Om debattören

Mikael Österby
Programchef Fakta, SVT International

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Filmen vi visade speglar framför allt en fransk debatt om borrelia där det finns olika uppfattningar hur sjukdomen ser ut och ska behandlas. Dokumentären ger stort utrymme åt olika patienters och läkares alternativa synsätt men även den etablerade bilden av borrelia kommer fram.

Filmen visar också hur man ska skydda sig mot fästingar.

I SVT:s version är programmet försett med en bearbetad svensk speakertext samt kompletterande skyltar som bland annat informerar om svenska hälsomyndigheters syn på borrelia. Denna version hade Mats Reimer inte kunnat se när han skrev sitt inlägg eftersom den då ännu inte visats.

Ett huvudbudskap i filmen som båda sidor verkar ense om är att det behövs mer kunskap om hur borrelia diagnosticeras och behandlas. Sammantaget anser jag att filmen är relevant för en svensk publik.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.