Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker under sitt årliga tal till Europaparlamentet; onsdag den 9:e september 2015. Foto: Christian Lutz/TT
Debattinlägg

”Flyktingkrisen, vår tids största politiska skandal”

Publicerad
FLYKTINGKRISEN · ”Det är ett stort misslyckande för EU idag att Juncker inte tar sitt ansvar att se till att EU och medlemsländerna lever upp till de värderingarna”, skriver Soraya Post.

Om debattören

Soraya Post
EU-parlamentariker (Fi)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

När Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker idag höll sitt årliga tal till Europaparlamentet om den breda EU-politiken ägnade han stort utrymme åt flyktingsituationen.

EU:s migrationspolitik har länge varit ett ämne på mötesagendor samtidigt som vi har sett tusentals människor dö varje år under sin flykt över medelhavet.

Innan sommaren rekommenderade kommissionen EU:s medlemsländer att ta in 20 000 kvotflyktingar till EU under de kommande två åren och att under samma period på frivillig basis omlokalisera 40 000 flyktingar som befinner sig i EU.

Dessa initiativ möttes med stor skepsis och motstånd från flera medlemsländer trots att det handlar om en droppe i havet av de 400 000 flyktingar som hittills har sökt asyl i EU i år och de miljontals flyktingar i vår omvärld som behöver vårt skydd. 

Sedan dess har något hänt. Den humanitära krisen i vår omvärld har blivit allt mera synlig i EU. Situationen i Grekland och Italien har länge varit ohållbar och fruktansvärda scener har utspelat sig vid gränsövergångar inom EU när flyktingar har försökt ta sig vidare.

Och vi har fått se EU:s invånare reagera på det sätt som människor reagerar när de möter människor som behöver skydd och hjälp; med medmänsklighet och handlingskraft. 

Denna nya situation färgade också retoriken i Junckers tal idag. Han föreslog att antalet flyktingar som ska omlokaliseras från Grekland, Italien och Ungern ökas från 40 000 till 160 000 personer.

Det är bra, men de borde inte hindras från att själva resa till det EU-land där de vill börja sitt nya liv. Att kommissionen också ska ta fram en lista över så kallade ”säkra länder”, där man utgår ifrån att människor inte behöver fly hindrar flyktingar från att få en rättssäker asylprövning.

Och att utöka resurserna för FRONTEX gränsbevakning är obegripligt i den här situationen eftersom de stängda gränserna är grundorsaken till döden på medelhavet.

Istället för att stärka Fort Europa borde de resurserna istället läggas på att stödja medlemsländernas mottagande av flyktingar och garantera en rättssäker asylprövning. 

I Europaparlamentet finns stöd för åtgärder för att skapa lagliga vägar in i EU och att säkra asylrätten.

Men rådet och medlemsländerna har hittills tydligt markerat att de är emot alla lösningar som skulle innebära att de tog sitt ansvar enligt EU:s grundläggande värden om respekten för de mänskliga rättigheterna och asylrätten.

Det är en inställning som härrör ur den rasism och främlingsfientlighet som växer runt om i EU. 

Det är ett stort misslyckande för EU idag att Juncker inte tar sitt ansvar att se till att EU och medlemsländerna lever upp till de värderingarna.

Juncker skulle kunna lägga fram förslag om hur EU omedelbart skulle kunna ta sitt historiska ansvar och rätta till det missförhållande han själv så tydligt pekade på idag: att 0,11 procent av EU:s befolkning är flyktingar i jämförelse med 25 procent  i till exempel Libanon.

Det handlar om människoliv som går till spillo varje dag medan vi väntar. Och det är en skandal att kommissionen inte agerar mot länder som Ungern som uppenbart bryter mot EU:s grundläggande värden när de sätter upp taggtråd vid sina gränser och behandlar flyende människor som boskap.

Juncker utlovade ett initiativ under nästa år för att skapa lagliga vägar in i EU. Förhoppningsvis kommer det att handla om ett gemensamt kvotflyktingsystem för EU som omfattat flera människor än de 20 000 som kommissionen rekommenderar att medlemsstaterna gemensamt ska ta emot.

Men lite tyder på att medlemsländerna i dagsläget kommer att kunna enas om något sådant.

Jag tror att en stor del av EU:s invånare liksom jag själv känner skam över hur vi hanterar en av de största humanitära katastroferna sedan det andra världskriget.

Därför måste alla vi tillsammans fortsätta kampen för ett Europa med öppna gränser och som respekterar de mänskliga rättigheterna. De steg som har tagits de senaste dagarna visar på att vi kan nå dit.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

EU

Mer i ämnet