Obs! Bilden är en illustration. Foto: Jae C. Hong
Debattinlägg

”Inför entrepenörsvisum för svenska innovationsföretag – stoppa kompetensutvisningarna!”

”Migrationsverkets utvisningar av värdefull kompetens hotar svensk konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Ett globalt konkurrenskraftigt Sverige förutsätter att vi kan attrahera och behålla de absolut bästa talangerna”, skriver företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks.

Den senaste tiden har det i media rapporterats flitigt om människor som drabbats av det svenska byråkrativäsendet. Människor vars kompetens är hett eftertraktad, som har etablerat sig här och har jobb vilka av olika anledningar blivit utvisade, på grund av ett stelbent regelverk.

Problematiken med de nuvarande reglerna är att de är anpassade efter traditionella jobb inom exempelvis industrin och därmed inte tar hänsyn till de nya kunskapsintensiva startupföretagens praxis, förutsättningar och dynamik.

Detta blir extra allvarligt då dessa företag står för många nya arbetstillfällen, bidrar till förnyelse av näringslivet samt regional utveckling. 

Från branschorganisationen för inkubatorer och science parks – SISP – är det avgörande att ett tillfälligt stopp av kompetensutvisningarna sker till dess att nya regler som tar hänsyn till de kunskapsintensiva företagens villkor och behov är på plats.

Bristen på talang är global tillika konkurrensen om framtidens entreprenörer och människor med specialistkompetens, såsom exempelvis programmerare.

Här har Sverige allt att vinna på att skapa en progressiv lagstiftning och öppna upp vårt land för de främsta förmågorna. Just nu finns dessutom i den rådande politiska utvecklingen i världen – en öppning vilket är ett tillfälle att ta vara på.

Sveriges inkubatorer och science parks, är internationella miljöer som främjar export och investeringar i Sveriges framtidsindustrier.

För att vi ska kunna bidra till att bygga attraktiva och innovativa miljöer behöver vi samverkan med migrationsverket kring hanteringen av visum för globala talanger.

Vi vill också lyfta förslaget om entrepenörsvisum som ett verktyg för att ytterligare tydliggöra regelverket för internationella talanger och bidra till Sveriges attraktionskraft.

Kunskapsintensiva startupföretag verkar på en global marknad och deras utveckling avgörs helt av tillgången på högt kvalificerad kompetens om vilka de inte sällan måste konkurrera om med globala techjättar i Silicon Valley eller närliggande ekosystem för startups som Berlin, Paris och Barcelona.

Silicon Valley är en miljö som uppstått mycket tack vare de utländska entreprenörer som sökt sig dit och utvecklat bolag som blivit globala framgångssagor.

På samma sätt har Sverige behov av de bästa entreprenörerna. Vi är ett land med en lång tradition av teknisk utveckling och innovation, men som kan utvecklas vidare inom kommersialisering och entreprenörskap.

Sveriges framtida näringsliv, nya jobb och exportmöjligheter är beroende av unga kunskapsintensiva företag.

Det ligger alltså i nationens intresse att säkerställa ett regelverk som ger nya kunskapsintensiva företag som konkurrerar på en global marknad goda förutsättningar att utvecklas och växa. Tillgången på kompetens är dessa företags största utmaning.

Migrationsverkets utvisningar av värdefull kompetens hotar svensk konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Ett globalt konkurrenskraftigt Sverige förutsätter att vi kan attrahera och behålla de absolut bästa talangerna.

I nuläget har riksdagen gett regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag senast den 1 juli 2018 – inom startupvärlden där företagens överlevnad snarare handlar om tidsperspektiv på veckor och inte årsbokslut är detta oceaner av tid.

Det är därför viktigt för Sveriges innovationskraft att regeringen och riksdagen prioriterar att snarast möjligt få de nya reglerna på plats.

Startupföretagen och Innovationssverige kan inte vänta.

----------------------------------------------------------

Magnus Lundin, Swedish Incubators & Science Parks

Mia Rolf, Ideon Science Park

Charlotta Gummeson, Sahlgrenska Science Park

Martin Wänblom, Innovatum

Mikael Jonsson, Peak Region Science Park

Ebba Fåhraeus, SmiLe Incubator

Veronica Rosén, Entreprenörsarenan

Klementina Österberg, GU Ventures

Douglas Stark, SSE Business Lab

Pär Hedberg, STING

Jens Lundström, ABI

Helena Collin, Företagsfabriken

Jennie Ekbeck, Umeå Biotech Incubator

Martin Askne Isenberg, Propell Innovation Hub

Marlene Johansson, Uminova eXpression

Per Bengtsson, Uppsala Innovation Centre

Charlotta Alegria Ursing, MINC

Anna Ragén, Inkubera

Victoria Ställberg, Dalarna Science Park inkubatorn

Sture Ericsson, Dalarna Science Park

Lena Miranda, Science Park Mjärdevi

Johan Ödmark, Kista Science City

Tore Johnsson, Luleå Näringsliv

Heléne Njord-Westerling, Norrköping Science Park

Robert Kingfors, Södertälje Science Park

Mats Bergh, Johanneberg Science Park

Mona Wilcke, SU Inkubator

Caroline Drabe, Västerås Science Park

Malin Jovanovic Gunnarsson, Framtidens Företag

Samuel Henningsson, NetPort Science Park

Johnny Högberg, Skellefteå Science City

Anna Svensdotter Dimle, Brewhouse

Maria Bolin, LEAD

Gustav Österström, Science Park Jönköping

Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation

Helena Karlberg, Piteå Science Park

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.