Från vänster: Julia Åhlin och Johanna Garefelt: ”Istället för att prata om “julstress” vill vi lyfta blicken och tala om några av de stressrelaterade problem som vi upplever året om men som tenderar att förstärkas kring jul” Foto: Anders Wiklund / TT
Debattinlägg

Stressforskare: ”Oron för julstressen är överdriven”

”Vi tror att det kan finnas ett problem med att prata om “julstress”. Dels för att det kan skapa överdriven oro som i sig kan vara stressande, dels för att effekter av långvarig stress såsom utmattning, psykisk ohälsa och sömnproblem bör tas på större allvar och skiljas från den mer vardagliga, kortvariga stressen”, skriver debattörerna.

Om debattörerna

Julia Åhlin
Forskare vid stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet
Johanna Garefelt
Doktorand vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Julen närmar sig och läser man löpsedlarna tror man nästan att vi håller på att stressa ihjäl oss på väg mellan julklappsinköp och pepparkaksbak.

Som stressforskare får vi många frågor kring julstress. Så, hur är det då egentligen? Finns den? Är den farlig?

Även om julen för många innebär ledig tid fylld av glädje råder ingen tvekan om att många också känner sig stressade när alla moment ska pressas in i schemat, samtidigt som mörkret gör att energinivåerna knappast är på topp.

Vi tror dock att det kan finnas ett problem med att prata om “julstress”. Dels för att det kan skapa överdriven oro som i sig kan vara stressande, dels för att effekter av långvarig stress såsom utmattning, psykisk ohälsa och sömnproblem bör tas på större allvar och skiljas från den mer vardagliga, kortvariga stressen.

Istället för att prata om “julstress” vill vi lyfta blicken och tala om några av de stressrelaterade problem som vi upplever året om men som tenderar att förstärkas kring jul.

1. Obalans mellan krav, inflytande, stöd och återhämtning

Att uppleva högre krav än vad en mäktar med, eller känslan av att inte ha kontroll kan skapa en stressreaktion.

Även om stressreaktionen i grunden är nödvändig för att mobilisera kraft inför olika utmaningar, har den negativa konsekvenser om stressen blir normalläget, utan tillräcklig återhämtning.

Stressrelaterad och psykisk ohälsa är också en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Här behövs insatser för bättre arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning och möjligheter till återhämtning.

2. Ojämlik fördelning av hemarbetet

På hemmaplan är det bakande, städande, inhandlande av klappar, matlagning, barn som behöver nya kläder, sociala tillställningar som ska planeras och genomföras.

Allt detta landar till största del på kvinnor, både kring jul och resten av året. Det är inte så lätt att som mamma “dra ner på ambitionsnivån” när det kanske innebär att ens barn får skämmas på luciafirandet i det för korta linnet och att knappt hälften av lamporna fungerar i kronan.

Den totala arbetsbelastningen för kvinnor behöver minskas genom att män ökar sitt engagemang på hemmaplan.

3. Ofrivillig ensamhet

Vi människor är sociala varelser. Att vara ofrivilligt ensam kan skapa lidande och stress året om, men kan bli extra påtagligt vid jul och andra högtider då normen är att omge sig med familj och släkt.

Julen kan också innebära en stor saknad av förlorade anhöriga. Kan vi erbjuda fler alternativ till julfiranden, som inkluderar fler?

4. Våld

Mäns våld mot kvinnor och barn pågår tyvärr året om, men flest anmälningar om våld, hot och kränkningar sker under december och januari. Vi behöver prata om hur vi kan stoppa och förebygga mäns och killars våld och även hur vi bättre hjälper de som blir utsatta.

5. Alkohol

Att julen är en högtid som involverar alkohol vet de ca 400 000 barn som har en förälder med riskbruk eller skadligt bruk av alkohol eller narkotika. Stöd behövs både till de som har ett skadligt bruk och till deras anhöriga.

6. Social status och jämförelsestress

Det är lätt att få en känsla av otillräcklighet genom att lägga ihop allas tillrättalagda bilder av sitt liv till en enda. Det skapar orealistiska förväntningar. Men viljan att passa in och inte förlora status i den sociala hierarkin är djupt rotad i oss och svår att värja sig ifrån, och kan vara oerhört stressande för många.

På individnivå kan det kanske hjälpa att begränsa särskilda sociala medier som bidrar till den här känslan.

7. Ekonomisk stress

Att butikerna varje jul ska göra nya försäljningsrekord är inte hållbart och ökar konsumtionshetsen. För alla som lever med små ekonomiska marginaler är julen och början på det nya året en särskilt tuff tid.

Vi kanske kan fundera över hur mycket nya saker vi verkligen behöver? Kanske kan vi denna jul istället för att köpa något ge bort lite av vår tid och hitta på något tillsammans?

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.