Foto: Claudio Bresciani Magnus Hjalmarsson Neideman / Svd / TT
Debattinlägg

”Regeringen försämrar samsynen i försvarspolitiken”

Försvaret ·

”Regeringen har inte valt att anslå några ytterligare ekonomiska medel för beslutet om repetitionsutbildningar. Dessutom rimmar beslutet oerhört illa mot bakgrund av regeringens uttalade ambition om att hitta en blocköverskridande samsyn”, skriver Johan Forsell.

Om debattören

Johan Forsell
Riksdagsledamot (M) i försvarsutskottet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen har försämrats i Sveriges närområde. Ryssland ökar sin militära övningsverksamhet och uppträder mer aggressivt än tidigare.

Konflikten i Ukraina fortsätter med oförminskad styrka och riskerar att prägla Europas utveckling under lång tid framöver. Mycket talar för att ett nytt säkerhetspolitiskt normalläge har etablerats i vår omvärld.

Mot bakgrund av denna utveckling är det viktigt att stärka Sveriges försvarsförmåga. Regeringen har idag aviserat att Försvarsmakten ska ha möjlighet att kalla in tidigare värnpliktiga till repetitionsutbildningar. Moderaterna motsätter sig inte det beslutet.

Däremot rimmar beslutet oerhört illa mot bakgrund av regeringens uttalade ambition om att hitta en blocköverskridande samsyn.Inte minst försvarsminister Peter Hultqvist själv, har under flera år talat om vikten av att söka gemensamma och långsiktiga lösningar i försvarspolitiken.

Trots det har regeringen valt att fatta beslut utan någon som helst information till riksdagens försvarsutskott. Tyvärr känns mönstret igen från tidigare.

Regeringen beslutade nyligen att lämna den överenskommelse om Sveriges alliansfrihet som Göran Persson slöt under sin tid som statsminister. Regeringen Löfven säger en sak och gör sedan något helt annat.

Det ska också noteras att regeringen inte valt att anslå några ytterligare ekonomiska medel för beslutet om repetitionsutbildningar.

Däremot gav Peter Hultqvist innan valet löftet att försvarsanslaget skulle ligga 900 miljoner kronor högre än vad Alliansen föreslagit.

Inte nog med att man sedan tog sin hand från det löftet. I praktiken valde regeringen att anslå 300 miljoner kronor mindre genom sin föreslagna höjning av arbetsgivaravgifterna.

Sverige behöver ett starkt försvar. Vi moderater slog redan i våras fast att vi vill påskynda införandet av den nya insatsorganisationen. Ett försämrat omvärldsläge medför att vi behöver investera i en lång rad nya materielsystem.

Det handlar till exempel om fler Jas Gripen, ytterligare en ubåt, nytt luftvärnssystem, anskaffning av kryssningsrobot, etcetera. För detta har vi anslagit finansiering.

Lika betydelsefullt är att öka den viktiga övningsverksamheten för att bygga den kompetens som är nödvändig i moderna konfliktsituationer. Mer övning och utbildning gör det också lättare att lyckas rekrytera motiverade killar och tjejer till Försvarsmakten.

Därtill anser Moderaterna att tiden är mogen gör att göra en seriös prövning av svenskt medlemskap i Nato. Omvärldsutvecklingen visar tydligt att ensam inte längre är stark.

Redan idag har vi ett mycket gott samarbete med Nato, men utan att få de säkerhetsgarantier som bara ett medlemskap kan ge.

Sverige har en svag regering och Stefan Löfven har misslyckats med att få igenom sin budget.

Det är beklagligt att regeringen genom sitt onödiga politiserande försämrar möjligheterna att nå en samsyn i den så viktiga försvars- och säkerhetspolitiken.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.