Foto: Tore Meek/TT
Debattinlägg

”Vänsterns vinstförbud är naivt”

Vinster i välfärd ·

”Jag väntar fortfarande på den faktabaserade studie som visar att privata aktörer systematiskt dränerar välfärden på resurser. Låt oss föra debatten baserat på fakta”, skriver Tomas Müllern.

Om debattören

Tomas Müllern
Professor Internationella Handelshögskolan Jönköping

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Regeringen och Vänsterpartiet träffade i måndags en överenskommerlse kring hur de ska hantera ”problemet” med vinster i välfärden.

I sitt debattinlägg på SVT Opinion förtydligar Ulla Andersson Vänsterpartiets ståndpunkter. Tyvärr blandar Andersson allt för ofta samman fakta med ideologi.

Hon påstår att ”en allt större del av av skolan har kommit att styras av företag på jakt efter vinst” samt ”många av av de största bolagen för ut sina vinster till skatteparadis”. Hur vet hon detta?

Jag väntar fortfarande på den faktabaserade studie som visar att privata aktörer systematiskt dränerar välfärden på resurser, och att förekommande fall av misshushållning bland offentliga utförare inte är ett problem.

Låt oss föra debatten baserat på fakta!

Är det då ett problem att det förekommer vinster? Jag menar att hela frågan är felställd, och svaren blir då inte mer än ideologiska pennfäktningar.

Mycket forskning pekar på hur man kan styra både privata och offentliga aktörer i vård, skola och omsorg.

Jag själv driver forskning kring vårdval i primärvården och har sett hur Sveriges landsting sakta men säkert börjat lära sig hur de skall reglera marknaden, och detta utan att panikartat ropa efter vinstförbud.

Jag reser starka tvivel kring hur förslagen i överenskommelsen skall genomföras och vilken välfärdsvinsten egentligen är. Jag är dessvärre rädd för att välfärdsvinsten vänds till en välfärdsförlust.

Hur kan vi då tänka kring privata företag i välfärdssektorn?

Rätt upplagt kan ett system med både privata och offentliga aktörer skapa välfärdsvinster utan att ta bort alla stimulanser för privata (och offentliga) aktörer att utveckla verksamheten.

Nyckeln ligger i att utveckla tydliga prestationskrav och att belöna dem som når dessa krav. Med dagens uppgörelse tar de bort alla eventuella stimulanser för de privata aktörerna samtidigt som de inte skapar några tydliga redskap för kvalitetsutveckling.

De problem vi ser med låg kvalitet, höga kostnader, slöseri, räntesnurror och liknande är alla uttryck för att kommuner och landsting inte lärt sig att agera tydliga kravställare – vare sig mot de offentliga eller privata utförarna.

Det ska här sägas att även de offentligt ägda utförarna behöver denna form av styrning, vilket inte alls verkar föresväva Andersson.

Här kommer ett par förslag från min sida:

  • skapa samma villkor för privata och offentliga aktörer

  • ersätt verksamheterna i förhållande till hur väl man når mål och ställ upp tydliga kvalitetsmål

  • skapa en partiöverskridande överenskommelse som ger stabila villkor

  • reglera inte vinstuttag, utan ställ tuffa prestationskrav istället så att problemet med räntesnurror inte kan uppstå

Det finns redan system igång i Sveriges landsting där man för länge sedan kommit förbi frågan om vinst. Jag rekommenderar den nya regeringen och Vänsterpartiet ett besök i Jönköping där man kommit mycket långt i att styra mot prestation.

Landstinget i Jönköpings län har valt en modell inom primärvården där man till del ersätter vårdcentraler utifrån olika kvalitetsmått. Om den enskilda vårdcentralen når de uppsatta kvalitetsmålen, utgår en ersättning. Ungefär sju procent av den totala ersättningen är prestationsrelaterad på detta sätt.

Även om det fortfarande är på en låg nivå så visar det att det är möjligt.

Ulla Anderssons och Jonas Sjöstedts ropande på förbud blir därmed en smula naivt – vi har redan redskapen för att hantera privata aktörer.

Lär av detta i stället för att kasta ut oreflekterade förslag.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.