Kvinnors oro och stress i arbetslivet ökar. En förklaring är att digitaliseringen hittills har skapats av män och för män. Därför måste fler kvinnor involveras i innovations- och utvecklingsprojekt framöver, anser artikelförfattaren. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Debattinlägg

”Framtidens digitalisering måste bli feministisk!”

”Att glappet mellan män och kvinnors oro är stort är ett problem redan i sig. Att det glappet nu ökar är en varningssignal som vi inte kan ignorera”, skriver Ann-Therese Enarsson.

Om debattören

Ann-Therese Enarsson
vd Futurion

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Kvinnor känner en mycket större oro över stress i arbetslivet än vad män gör. Och gapet ökar.

2016 var 39 procent av kvinnorna och 28 procent av männen mycket oroade för ökad stress i arbetslivet.

2017 hade oron bland kvinnorna ökat till 47 procent medan den minskat till 22 procent bland männen.

Det visar siffror från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som presenteras i Futurions rapport Delat land – delad framtid? Attityder till arbetsmarknaden idag och imorgon.

Att glappet mellan män och kvinnors oro är stort är ett problem redan i sig. Att det glappet nu ökar är en varningssignal som vi inte kan ignorera.

Det är helt oacceptabelt om vi håller på att skapa en tudelad arbetsmarknad där halva befolkningens framtidsstress ökar, medan den andra halvans minskar.

En av orsakerna till den här skillnaden i framtidsoro går att hitta i inställningen till ny teknik och den ökande digitaliseringen.

Tilltron till att ny teknik skapar nya jobb har sjunkit dramatiskt sedan IT-boomens dagar, men enligt SOM-institutets siffror i Futurions rapport är det fortfarande högutbildade män i storstad som har störst tilltro till att teknikutvecklingen skapar många nya jobb, det vill säga har en mest positiv syn på ny teknik.

Det här är bara ett av många symptom på att digitaliseringen hittills har skapats av män –och ofta för män.

Om vi fortsätter på samma sätt riskerar den allt snabbare digitaliseringen förstärka känslan hos många kvinnor att det är ”nån annan” som både beslutar, skapar och inför nya digitala system.

Vi vet att kombinationen höga krav och bristande kontroll ökar risken för långvarig stress.

När många nu pratar om en radikal digital och AI-driven omställning av arbetslivet, möter vi från Futurion lika ofta människor i kvinnodominerade sektorer som inte alls delar den bilden.

Den snabba digitaliseringen märks inte alls. Tvärtom. IT-systemen strular, de digitala stödsystemen blir snubbeltråd och digitaliseringen går alldeles för långsamt.

Digitalisering är ingen IT-fråga brukar det heta. Och det stämmer. Men det som SOM-institutets siffror visar är att den är en viktig jämställdhetsfråga.

Rätt utnyttjat kan digitaliseringen skapa ett mänskligare arbetsliv. Inte minst i många av våra kvinnodominerade sektorer.

Men då måste framtidens digitalisering bli feministisk.

Fler kvinnor måste involveras i innovations- och utvecklingsprojekt som digitaliserar inte minst den offentliga sektorn, få rollen som intraprenörer, vara med och förändra och ta makten över de digitala systemen.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.