Debattinlägg

”Framtidens transportsystem kan byggas idag”

Spårtaxi ·

”Nyligen inträffade en olycka med elbilen Tesla Model S. Detta visar att vi inte bara kan lita på tekniken. Men självkörande teknik är i ett expansivt skede och lär minska belastningen på miljön framöver!”, skriver Johan Landgren.

Om debattören

Johan Landgren
Författare och bloggare

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Sverige har en unik chans att vara med i täten inom hållbara transporter och bygga något som är coolare än den självkörande bilen samt driftsäkrare och miljövänligare än tåget.

Transportmedlet är redan på stationen men riskerar åka om inte regeringen och entreprenörer tar vara på chansen.

Världen härjas av orosmoln och utmaningar med klimatkris, flyktingkris och finanskris.

I bakgrunden mullrar samtidigt en begynnande energikris då vi plockat de lågt hängande fossila frukterna först med framförallt billig olja för att bygga vår globala ekonomi.

Då är varken höghastighetståg eller självkörande bilar ett hållbart recept på kort sikt.

Mat och varor produceras och transporteras kors och tvärs över jorden tack vare oljan. Som följd har klimatet fått lida.

Men det har även skapat en fantastisk välfärd, drivit på teknisk utveckling samt möjliggjort ett kulturutbyte mellan länder och människor som är ovärderligt för vänskap och fred.

I Sverige har vi gjort oss nästan helt beroende av bilar och lastbilar för att ekonomin ska rulla vidare. Många tror därför på den självkörande personbilen.

Och visst finns det redan teknik för delvis självkörande bilar som sannolikt kommer att rädda många liv när de här fordonen blir fler på vägarna.

Nyligen inträffade en olycka med elbilen Tesla Model S. Orsaken verkar vara att föraren slarvade med bevakningen bakom ratten. Detta visar att vi inte bara kan lita på tekniken.

Men självkörande teknik är i ett expansivt skede och lär minska belastningen på miljön framöver!

Lösningen till en fossilfri transportflotta är enligt regeringen 230 miljarder kronor på ett höghastighetståg mellan landets tre största städer. Det är Trafikverkets senaste siffra på ett hopplöst ogenomtänkt projekt.

Det kan dock skapas ett riktigt framtidshopp utan olja som gynnar fler personer än endast de som bor på sträckorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hur? Med ett podcar-system som nämligen kan byggas för 1,5 miljarder och omfatta en mindre stad.

För 150 miljarder skulle cirka 100 städer i Sverige få ett supermodernt transportsystem för mindre pengar och för fler människor och ändå ge cirka 100 miljarder över till underhåll av och förbättring av järnväg.

Detta visar nämligen en australiensk studie baserad på trafikdata från det befintliga podcars-systemet på Heathrows flygplats utanför London, som presenterades på en konferens i Kalifornien i november.

Studien anger att 390 podcars klarar samma trafikflöde som 11 000 personbilar eller 64 000 passagerare under loppet av 10 timmar utan avbrott. Detta på banor som ligger 10-15 meter ovan marken och inte stör bebyggelse eller övrig trafik.

Podcars finns redan idag och kan i framtiden kombineras med självkörande bilar och bussar så att fordonen inte längre behöver ägas utan kan användas som en prenumerationstjänst.

Just nu är det flera länder och städer världen över som planerar för eller bygger detta transportsystem som har fungerat utmärkt i Morgantown i USA i över 45 år.

I Sverige finns kompetens och erfarenheter av bland annat en testbana i Uppsala. Denna har sedan byggts för trafik i Sydkorea.

Sverige har en möjlighet att minska antalet bilar i trafik till kanske en hundradel genom att dels låta podcars ta hand om masskommunikationerna och dels komplettera framöver med självkörande podcar-bussar som redan finns i Holland.

Dessa podcars och självkörande fordon kan drivas helt på förnyelsebar el, via till exempel solceller längs banorna eller på fordonen.

Sverige kan gå från ord till handling genom att som i Holland, Nigeria, Sydkorea, Kina, Abu Dhabi och USA satsa på podcars – hållbara transporter för framtiden som ger hopp!

Podcar

Podcar eller spårtaxi är ett helautomatiskt och eldrivet färdmedel som består av spårbundna fordon. De fungerar nästan som en taxi men utan förare. Källa: Wikipedia.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.