marginaliserat barn
Barn och ungdomar med särskilda behov måste få det stöd de behöver i skolan. Annars får vi personliga tragedier och mycket större samhällskostnader på sikt, menar artikelförfattaren. Foto: AnnSophie Forsell Öhrn
Debattinlägg

”Skolan sållar bort barn med särskilda behov”

När skolan inte fungerar ·

”Snart har halva höstterminen gått på gymnasiet och han har fortfarande inte gått en enda lektion i skolan”, skriver AnnSophie Forsell Öhrn.

Om debattören

AnnSophie Forsell Öhrn
Mamma, och styrelseledamot i Kung Över Livet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Om jag kör drogpåverkad, rånar en matbutik eller har en hembränningsapparat jag använder för privat bruk så bryter jag mot lagen.

Allt detta får självklara konsekvenser om jag åker fast. Straff, böter, och fängelse. Lagar är till för att följas. Åka 30 på en 30-väg. Vara den goda medborgaren. Jag trodde det gällde alla. Att de lagar vår riksdag klubbat igenom skall man förhålla sig till och följa.

Men inte om man har ansvar för grundskolan eller gymnasiet.

Nej, då kan man bryta mot lagen utan att bli åtalad och de som straffas är våra barn och unga med behov av särskilt stöd som förblir hemma utan utbildning.

Saknar de utbildning existerar knappt chansen till jobb.

Vi dömer ut dem innan de ens hinner fylla sexton år. Sållar bort dem som kostar pengar och resurser nu. Det får bli någon annans problem längre bort.

Våra barn tillåts känna på misslyckanden tidigt i livet, och sedan igen och igen. De tillåts drabbas av psykisk ohälsa längs vägen.

Kanske hinner vi föräldrar bli utbrända av all kamp under tiden som en ovälkommen bonus.

Skollagen känns ibland som ett borttappat kapitel som försvann med pappersinsamlingen. Den lagen har upphört att existera på många ställen i kommunerna.

Idag är det mitt barn som är drabbat. Som inte får den skolgång han enligt svensk lag skall ha.

Snart har halva höstterminen gått på gymnasiet och han har fortfarande inte gått en enda lektion i skolan!

Hela högstadiet gick utmärkt med skolnärvaro och fina betyg. Men då fick han också kosta pengar och resurser på den skolan, vilket nu saknas helt på den nya.

Det är ett lotteri vem som sitter med beslutet om utformningen av skolan vilket är helt avgörande för en elev.

Imorgon är det någon annans barn som blir drabbad av skolans oförmåga att vilja göra rätt. Det är en strid ström med barn och unga som vi tillåter falla utför stupet varje dag. Vi gör det varje vecka, varje månad och varje år och det upphör aldrig.

Strömmen fylls på hela tiden med misslyckade elever. Vad kostnaderna på sikt innebär för oss skattebetalare kan vi bara sia om.

Nu har Skolverket gått ut i dagarna med ett pressmeddelande om att skolan behöver anpassas bättre för funktionsnedsatta elever, så brister finns uppenbarligen!

Ett ord samhället måste lära sig en gång för alla är framtidsinvestera.

Låt våra barn och unga kosta pengar nu. Låt dem lyckas på sina premisser med rätt insatser i skolan. Låt dem kosta pengar – för det är så välförtjänta pengar längre fram.

Vi kommer att ha medborgare som inte hamnar i kriminalitet och som inte börjar ta droger som följd av en ständig känsla av misslyckanden.

Vi kommer att ha medborgare som försörjer sig själva och inte blir bidragsberoende, vi kommer att ha medborgare som inte hamnar i psykisk ohälsa med alla de resurser och kostnader det medför.

Det finns så mycket att vinna på att låta alla våra ungdomar få en skolform som fungerar, som tar dem framåt och vidare i livet. Anpassa undervisningen efter behov för varje elev.

Politiker och tjänstemän måste förstå konsekvenserna av vad en utebliven skolgång innebär, utan att vi föräldrar hela tiden måste ligga på med blåslampan och förklara varför.

De måste engagera sig och ta tag i detta så att vi slipper göra anmälningar till skolinspektionen därför att skolan inte följer lagen, och slipper agera mini-poliser som ser brottet men inget kan göra åt det.

Tillåt alla barn med särskilda behov att ha sin skolform oavsett hur den måste utformas och lösas.

Frigör personal, ta tillvara befintlig kompetens och erfarenheter. Avsätt skattemedel för dessa barn och unga  som nu är helt i händerna på vuxenvärlden.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.