Lektion
Det är märkligt att Lärarnas riksförbund så entydigt tar ställning mot friskolor, tycker Friskolornas riksförbund. Arkivbild. Foto: TT
Debattinlägg

”Ensidigt och vilseledande om friskolor”

Friskolor ·

”Lärarna i friskolor är mer nöjda med sin arbetsplats och med ledarskapet än i kommunala skolor”, skriver Ulla Hamilton.

Om debattören

Ulla Hamilton
VD Friskolornas riksförbund

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Det är tråkigt att läsa att Lärarnas riksförbund ordförande, Åsa Fahlén, så ensidigt och med vilseledande fakta tar ställning mot friskolor i sin debattartikel på SVT Opinion.

Framförallt är det tråkigt för Sveriges lärare, elever och föräldrar att en av Skolsveriges mest tongivande organisationer bidrar till att föra skoldebatten allt längre ifrån frågor om kvalitet.

Självklart ska ett fackförbund diskutera villkoren på deras medlemmars arbetsplatser. Men att som fackförbund ta så tydlig negativ ställning i frågor om ägarstrukturen är däremot märkligt.

Det rimliga förhållningssättet vore däremot att applådera det faktum att en av landets största fristående skolkoncerner, AcadeMedia, nu har gjort det möjligt för deras medarbetare, och alla andra, att bli delägare.

Börsintroduktionen har inneburit att AcadeMedia idag är landets största lärarägda friskola. Minst 700 av deras medarbetare är nu aktieägare och därmed stolta ägare av sin arbetsplats.

Lärarnas riksförbunds kongress tog en rejäl vänstersväng i friskolefrågan och det är uppenbart, men sorgligt, att den nya ledningen drivs av ideologi mer än något annat.

Detta i ett läge där den svenska skolan har stora kvalitets- och resultatproblem. Åtta av tio elever går i kommunala skolor. Ska utvecklingen kunna vändas måste arbetet börja där.

Istället väljer den nyvalda ordföranden att hoppa på friskolorna. Inte med en mening är ordföranden beredd att beskriva friskolornas väl belagda kvalitet och roll i den svenska skolan, där dessutom många medlemmar arbetar.

Flera av påståendena i artikeln är dessutom vilseledande. Åsa Fahlén vill koppla fallen i skolresultat till friskolorna, utan att för den skulle peka på något mer belägg än ett tidsmässigt sammanträffande.

IFAU som däremot har gått på djupet i frågan har visat att något sådant samband inte finns. IFAU pekar istället på studieresultaten har höjts i kommuner där friskolor har etablerat sig och att resultatfallet började redan innan friskolereformen.

Enligt IFAU har friskolereformen snarare lindrat tappet.

Friskolornas lärarlöner är lägre hävdas det i artikeln. Att tala om genomsnittslöner är enkelt men vilseledande om det görs på detta sätt.

Som ordförande för Lärarnas riksförbund borde Åsa Fahlén veta att lönen är nära kopplad till ålder, att de som arbetar i kommunala skolor är betydligt äldre än de som jobbar i fristående skolor. Friskolorna attraherar yngre lärare.

Jämför åldersvis så ser statistiken annorlunda ut. Men den sanningen passar ju inte in i svartmålningen av friskolorna.

Vad Lärarnas riksförbund definitivt vet, men väljer att inte berätta, är att lärarna i friskolor är mer nöjda med sin arbetsplats och med ledarskapet än i kommunala skolor.

I många kommuner betyder friskolan att det överhuvudtaget finns två arbetsplatser att välja mellan för Lärarnas riksförbunds medlemmar. Lägg därtill att nära på alla föräldrar vill kunna välja skola och att friskolor står för en mångfald av alternativ som berikar svensk skola.

Jag beklagar verkligen att Lärarnas riksförbund – som borde vara en fanbärare för bättre resultat och kvalitet i skolan – sänker sig till svartmålning och ogrundade påhopp på friskolorna.

Med en sådan inställning, när de allra flesta elever går i kommunala skolor inte i friskolor, kommer inte ett av landets ledande lärarfack att vara någon hjälp i arbetet med att stärka resultat och kvalitet i skolan.

Jag vet att många av era medlemmar inte står bakom att ni går i regeringens ledband och sätter friskolor och inte kvalitet i fokus för skoldebatten.

Det är allas vårt ansvar att fokusera på kvalitet och inget annat.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.