Debattinlägg

Ge inte främlingsfientliga och abortmotståndare makt i kyrkan

KYRKOVALET ·

Wanja Lundby-Wedin och Olle Burell, båda S, inför kyrkovalet på söndag:

En demokratisk folkkyrka får aldrig dela in människor i A-lag och B-lag. Det är detta jämlikhetsperspektiv som Socialdemokraterna slår vakt om i kyrkovalet. 2013 kan vi värna den öppna kyrkan mot främlingsfientliga och högerkristna krafter. Det skriver Wanja Lundby-Wedin och Olle Burell, båda S, som idag inleder Debatts artikelserie inför årets kyrkoval.

Det är alltid viktigt att utnyttja sin rätt att påverka som medlem i en demokratisk organisation. Om vi inte gör det, överlåter vi vår del av makten åt någon annan som vi kanske inte alls sympatiserar med. Just i kyrkovalet 2013 vet vi att både främlingsfientliga och högerkristna grupper mobiliserar starkt.

Om vi som tillhör den stora majoriteten – vi som vill att Svenska kyrkan ska vara öppen, ljus och modern – stannar hemma på valdagen, låter vi dem vinna.

I det senaste kyrkovalet var det över 670 000 som deltog. Föreställ dig alla de människorna samlade på ett och samma ställe; vilket folkhav! Sett ur det perspektivet är kyrkovalet en av Sveriges största demokratiska manifestationer.

Erfarenheten visar att de flesta medlemmar är ganska nöjda med Svenska kyrkan som den är och att det goda samarbetsklimat som råder inom kyrkopolitiken gör att konfliktnivån på lokal nivå sällan är hög. Men valtemperaturen – och därmed valdeltagandet – stiger när kyrkan ställs inför tydliga vägval. 2013 handlar det om att värna den öppna folkkyrkan mot de främlingsfientliga och högerkristna krafterna.

Socialdemokraterna är den nomineringsgrupp som i alla lägen värnar den öppna folkkyrkan och ständigt söker nya lösningar för att Svenska kyrkan ska gå en ljus framtid till mötes. Vi kopplar samman detta med vår övergripande vision om ett Sverige för alla.

Idag tillhör över 6,5 miljoner människor Svenska kyrkan, alltså två tredjedelar av landets befolkning. I fjol gjordes det drygt 16 miljoner gudstjänstbesök. 57 000 barn döptes och över 30 000 ungdomar valde att konfirmera sig i Svenska kyrkan. Det är imponerande siffror med tanke på att Sverige brukar kallas världens mest sekulariserade land.

Ändå är det ett faktum att antalet kyrkotillhöriga sjunker, sakta men säkert. För att vända trenden uppåt, måste Svenska kyrkan lyckas visa i ord och handling att varje medlem är värdefull. En öppen och demokratisk folkkyrka får aldrig dela in sina medlemmar i A-lag och B-lag. Ytterst är det detta jämlikhetsperspektiv som Socialdemokraterna slår vakt om.

I vårt valmanifest presenterar vi tolv punkter som vägleder våra nästan 7 000 S-kandidater i församlingar runt om i Sverige. Det handlar om att sätta människornas behov i centrum och att stå upp för allas lika rätt och värde. Det handlar också om att bekämpa de växande klassklyftorna, som förstör både kyrkan och samhället.

Socialdemokraterna är ett samarbetsparti som alltid eftersträvar breda lösningar för Svenska kyrkans bästa.

De nomineringsgrupper som vi står längst ifrån är dels Sverigedemokraterna, som vill föra in sin främlingsfientliga agenda i Svenska kyrkan. Dels Frimodig kyrka, vars ledande kandidater har nära kopplingar till kvinnoprästmotstånd, abortmotstånd och kravet på att riva upp beslutet om äktenskap för alla.

Kyrkovalet 2013

Årets kyrkoval hålls nu på söndag den 15 september. Det här är den första debattartikeln i en serie inför valdagen. Under veckan kommer flera av de deltagande partiernas främsta representanter presentera sina visioner för Svenska kyrkan här på Debatt. Du hittar alla artiklar om kyrkovalet samlade på länken nedan:

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.