Debattinlägg

”Generös migrationspolitik sker oftast på andras bekostnad”

”Sannolikheten är stor att vi får en mer generös migrationspolitik nu när både Miljöpartiet och Centerpartiet har inflytande”, menar Dahlman.

Om debattören

Carolin Dahlman
Politisk redaktör, Kristianstadsbladet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

”Visst ska Sverige hjälpa, men det måste finnas gränser. Och särskilt när integrationen fungerar så uselt som den gör i dag, då är det orimligt att vi ska ta emot fler”, säger Carolin Dahlman apropå överenskommelsen mellan S, MP, C och L.

Se hela debattinlägget i klippet ovan.

Fotnot. Ämnet diskuteras i Opinion live den 24 januari, klockan 22:00 i SVT 1.

Migration i Januariavtalet

Punkt 65: ”Den tillfälliga lagen förlängs i två år. Alternativt skyddsbehövande ges samtidigt samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.”

Punkt 66: ”Försörjningskravet justeras. Alternativt skyddsbehövande har redan enligt nuvarande regler, i likhet med flyktingar, tre månaders respit från försörjningskravet från att han eller hon beviljas uppehållstillstånd. Försörjningskravet justeras så att en alternativt skyddsbehövande som får möjlighet till familjeåterförening och som redan har beviljats uppehållstillstånd när ändringarna träder i kraft, får en respit i tre månader från att de nya reglerna träder i kraft. (Departementspromemoria och proposition våren 2019).”

Punkt 67: ”Gör upp om den framtida migrationspolitiken i en parlamentarisk kommitté. Partierna är överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén.”

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.