Gravid
Gravida bör helst avstå från alkohol, menar elva läkare, forskare och barnmorskor. Kvinnan på bilden dricker dock bara kaffe. Foto: Christine Olsson/TT
Debattinlägg

”Nej, gravida bör inte dricka alkohol!”

OPINION ·

”Wold väljer att blunda för omfattande forskning som tydligt visar att alkohol under graviditeten har skadlig effekt på fostret”, skriver elva läkare, forskare och barnmorskor.
--- ARTIKELN PUBLICERADES I JULI 2016 ---

Agnes Wold hävdar i en intervju i Svenska Dagbladet att kvinnor kan dricka upp till nio glas vin i veckan utan att det har någon effekt på fostret. Vi är djupt bekymrade över hennes uttalande.

Wold väljer att blunda för omfattande forskning som tydligt visar att alkohol under graviditeten har skadlig effekt på fostret. Vi finner det anmärkningsvärt att en professor så till den grad väljer att enbart citera studier som överensstämmer med hennes personliga åsikter.

Vi anser att kvinnor har rätt till saklig och korrekt information och vill därför bättre beskriva alkoholen möjliga effekter på fostret under graviditet.

Alkohol under graviditeten riskerar att skada fostret på ett flertal sätt.

Det handlar inte bara om kognitiva skador (hjärnfunktioner som bland annat påverkar inlärning) vid fem års ålder, utan även om att hundratals nyfödda i Sverige varje år drabbas av fetalt alkohol syndrom (FAS).

Så sent som i mars 2016 publicerade den vetenskapliga tidningen the Lancet en artikel som visade att över 400 tillstånd hos det nyfödda barnet kan kopplas till att modern druckit alkohol under graviditeten.

Dessa tillstånd innefattar bland annat neurologiska skador, svårigheter i socialt samspel, mat- och sömnsvårigheter, språkstörningar och kronisk öroninflammation.

Från experimentella studier är det välkänt att exponering för alkohol under graviditeten, även i måttliga mängder, har negativ påverkan på foster och avkomma. De omogna nervcellerna i fostrets hjärna är särskilt känsliga för de toxiska effekterna av alkohol.

Just nu pågår intensiv forskning för att kartlägga så kallade epigenetiska effekter kopplat till alkoholexponering under graviditeten, det vill säga när en miljöfaktor (i detta fall alkohol) påverkar fostrets DNA.

Tidigare resultat från forskning på både djur och människor tyder på att dessa epigenetiska förändringar kan vara en av mekanismerna bakom neuropsykologiska störningar, kopplat till alkoholexponering under graviditeten.

Foster har dessutom svårare att bryta ned alkohol än vuxna vilket kan göra dem extra känsliga för små mängder alkohol.

Vi håller med Agnes Wold i att forskare bör yttra sig i debatten, men det är tendentiöst att vara så selektiv som Wold när man citerar artiklar. Wold väljer att luta sig mot endast en dansk forskargrupps resultat när ”alkohol under graviditeten” är ett mycket stort forskningsfält!

När amerikanska forskare 2014 gjorde ett försök att systematiskt inventera litteraturen (så kallad ”meta-analys”) så identifierade de 34 artiklar (inklusive den danska som Wold citerar) som handlar om kognition hos barn som utsatts för alkohol under fostertiden (6).

Meta-analysen visar att även måttlig alkoholkonsumtion, långt under nio glas vin per vecka, är associerad med sämre kognition.

Den visar också mycket tydligt att berusning, så kallad ”binge drinking” (en kvinna kan ju välja att dricka sin ”vecko-ranson” nio glas vin vid ett tillfälle) kan ge mycket svåra skador på barnet.

Folkhälsomyndighetens råd att avstå från alkohol under graviditeten bör kvarstå. Sverige har nyligen bestämt att införliva FNs barnkonvention i svensk lag. I linje med det bör vi ge alla nyfödda, pojkar som flickor, bästa möjliga förutsättningar att utvecklas – i en alkoholfri miljö.

Alkohol och graviditet behöver diskuteras. Men diskussionen ska bygga på fakta och på inte luddiga uttalanden om att upp till nio glas vin per vecka är ofarligt för fostret.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.