EU-migrantlägret i Malmö. Foto: Drago Prvulovic/TT
Debattinlägg

”Följ socialtjänstlagen och stoppa misären”

EU-migranter ·

”Vi ska inte tillåta att människor bor i misär. Socialtjänstlagen är en svensk lagstiftning som är till för att förhindra det”, skriver Gudrun Schyman (Fi).

Om debattören

Gudrun Schyman
Partiledare Feministiskt initiativ

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Jag vet inte varför Lotta Gröning väljer att tolka det jag skrev häromdagen som ett uttryck för att jag vill ha kåkstäder?

Jag skrev precis tvärtom.

Jag skrev att jag inte vill att vi ska etablera kåkstäder. Jag skrev  att människor inte ska leva under omständigheter som kan klassas som sanitär olägenhet.

Jag skrev att lagen ska följas, det vill säga vi ska inte tillåta  ockupation av privat mark. Men jag skrev framför allt om vad som ska hända sedan, efter att vi konstaterat detta.

Var finns ansvaret för att erbjuda medborgare värdiga förhållanden?

Det råder förvirring kring det juridiska ansvaret.

Det hänger samman med att Sveriges kommuner ofta på egen hand väljer att omtolka sitt juridiska ansvar på ett sätt som inte stämmer med lagtexten i socialtjänstlagen.

Trots att kommunerna har ett tydligt och lagstadgat ansvar för att alla som vistas i kommunen far väl, struntar många kommuner i det ansvaret och bryter därmed mot lagen.

Den så kallade vistelseprincipen uttrycks klart och tydligt i socialtjänstlagen.

Innebörden är att varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och att den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stödet och hjälpen.

Också rätten till bistånd från kommunen är klart och tydligt uttryckt i socialtjänstlagen.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för en skälig levnadsnivå.

Vistelseprincipen liksom rätten till bistånd för den som vistas i kommunen är absolut.

Lagtexten medger inga undantag och tillåter inte att vare sig vistelsen eller rätten till bistånd tolkas olika utifrån härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande.

Det var detta jag pekade på i min artikel. Det finns ett tydligt ansvar och vi ska inte acceptera att kommunerna gömmer sig bakom paragrafrytteri med hänvisning till EU-rätten eller annat. 

Vi ska inte tillåta att människor bor i misär. Socialtjänstlagen är en svensk lagstiftning som är till för att förhindra det.

Svensk lagstiftning ska följas. Jag trodde vi var överens om det.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.