Debattinlägg

Hägglund hot mot mänskliga rättigheter

Publicerad

STERILISERINGAR · RFSL och ledande jurister om tvångssteriliseringar:

 Socialminister Göran Hägglund anser att Sverige ska fortsätta tvångssterilisera människor som behöver byta juridiskt kön, med hänvisning till att det eventuellt kan uppstå problem vid myndighetshanteringen av exempelvis föräldrapenning. Tills det är utrett hur myndigheter ska hantera att män kan bli biologiska mödrar och kvinnor kan bli biologiska fäder ska tvångssteriliseringarna fortgå. Detta är under inga omständigheter en juridiskt hållbar inställning. Det skriver RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund (m fl) samt en rad jurister.

Steriliseringskravet bryter mot en av Sveriges grundlagar, regeringsformen, som säger att ingen invånare får påtvingas kroppsliga ingrepp mot sin vilja. På samma sätt som de historiska tvångssteriliseringarna handlar dagens tvångssteriliseringar om motkrav för livsavgörande myndighetsbeslut och därpå följande sociala rättigheter, som exempelvis fungerande identitetshandlingar. Därmed är dagens hantering lika rättsvidrig som gårdagens.

De mänskliga rättigheter som skyddas genom grundlagen får bara inskränkas om det är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, det vill säga om ett viktigt allmänt intresse hotas, som exempelvis folkhälsa och rikets säkerhet. En begränsning måste också vara proportionerlig. Att transsexuella tillåts skaffa barn även efter att de bytt juridiskt kön kommer inte leda till farliga epidemier eller våldsamma kravaller. Bara till fler lyckliga föräldrar och nyfödda barn. Tvångssteriliseringarna bryter mot grundlagen och Europakonventionen, och måste omedelbart avskaffas. Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, har uppmanat samtliga medlemsländer att avskaffa alla krav på någon typ av medicinsk eller kirurgisk behandling för personer som vill byta juridiskt kön.

Inom juridiken görs alltid avvägningar, eftersom olika skyddsvärda intressen ofta står mot varandra. I det här fallet ligger individens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp i den ena vågskålen och – enligt socialminister Göran Hägglund – eventuella administrativa problem för myndigheter i den andra. En grundlagsfäst mänsklig rättighet har alltid företräde framför mindre skyddsvärda intressen, som smidig myndighetsadministration. Det är heller inte ovanligt att en lag inte är helt i takt med sin tid och att det därför dyker upp fall som inte nämns i lagen. Jurister gör då en tolkning och försöker se hur lagstiftaren skulle ha tänkt, om lagstiftaren hade känt till den aktuella situationen. Det är ett vanligt förfarande och man kan göra likadant i dessa fall, i väntan på att lagstiftaren hinner ifatt verkligheten. Det är därmed fullt möjligt för myndigheterna att tillämpa föräldrabalken och socialförsäkringslagstiftningen även om dessa inte hunnit ändras när kravet på sterilisering tas bort. Mänskliga rättigheter väger tyngre än intresset av att det uttryckligen följer av en författning vad som gäller i varje given situation.

För varje månad som går innan lagen ändras kommer nu fler människor för alltid förlora sina möjligheter att skaffa biologiska barn. Många transpersoner lever också redan idag med ID-handlingar som inte stämmer överens med det kön de identifierar sig med och lever som, för att de i framtiden vill bli föräldrar. De problem detta innebär omfattar inte bara problem att legitimera sig utan också konkreta risker för trakasserier, hot, hat och våld. Mänskliga rättigheter handlar om verkliga människor, människor som lider så länge kränkningarna fortgår.

Tvångssteriliseringar hör inte hemma i en rättsstat. De måste upphöra, inte utredas. Sverige kan inte ha en ordning där ett departement utreder huruvida mänskliga rättigheter verkligen är viktigare än helt problemfria föräldrapenningsärenden. Myndigheter kan vänta. Mänskliga rättigheter kan inte vänta.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.