”Man kan undra ifall Karabuda själv läst den lagtext han ställer sig bakom när han hävdar att förslaget inte handlar om filter”, skriver Mattias Bjärnemalm från Piratpartiet.
Debattinlägg

”Har Karabuda läst lagtexten han ställer sig bakom?”

”När Karabuda inte avfärdar kritikerna som vilseledda eller köpta av tekniklobbyn så avfärdar han dem som spambotar”, skriver Mattias Bjärnemalm, Piratpartiet.

Om debattören

Mattias Bjärnemalm
Toppkandidat för Piratpartiet i EU-valet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

När Alfons Karabuda hävdar att stora teknikföretag lurat alla kritiker till upphovsrättsdirektivet ignorerar han en närmast enhällig forskarvärld, EU-parlamentets utredningstjänst, Organized Crime and Corruption Reporting Project, European Innovative Media Publishers, Alliance of Independent Publishers och inte minst nära fem miljoner namnunderskrifter.

Och när Karabuda inte avfärdar kritikerna som vilseledda eller köpta av tekniklobbyn så avfärdar han dem som spambotar. Det är alltså så proffslobbyister som Karabuda ser på sina motståndare – som störande spam att avfärda.

Låt oss nu granska den kritik som Karabuda avfärdar som dimridåer:

1. Begränsa material som laddas upp.

Hela poängen är att ge nätplattformar ett val: antingen betalar ni våra licensavgifter, eller så filtrerar ni uppladdningar. Karabuda kan inte förutsätta att alla plattformar alltid kommer välja det första alternativet.

Och eftersom förslaget gäller all form av upphovsrättsskyddat material är det troligaste scenariot att plattformarna använder både licenser och filter, så att inget råkar slinka igenom.

I detta får jag stöd av Wikipedia, webbens uppfinnare, European Consumer Organization och FN:s särskilda rapportör för yttrandefrihet.

2. Dåligt för små startups

Karabuda verkar tro att alla som vill starta plattformar på nätet har de ekonomiska musklerna och den juristarmé som krävs för att förhandla om licenser för nyttjande av samtliga upphovsrättsskyddade verk globalt.

Men lita inte bara på oss pirater – se vad Allied for Startups eller Startup Europe Partnership har att säga om saken.

3. Yttrandefriheten begränsas

Inget filter kommer någonsin kunna skilja lagliga från olagliga uppladdningar.

När plattformarna får välja mellan att utsätta sig för stämningsrisken det innebär att släppa igenom olagliga uppladdningar och att censurera lagliga uppladdningar från vanliga människor kommer de alltid att välja det senare.

Men ta det inte på mitt ord, lyssna istället till FN:s råd för mänskliga rättigheter, Reportrar utan gränser, eller akademiska experter.

Filter?

Man kan undra ifall Karabuda själv läst den lagtext han ställer sig bakom när han hävdar att förslaget inte handlar om filter.

I texten står att plattformar ska ”ensure the unavailability of specific works” – vad betyder det om inte filter?

En av de ansvariga kommissionärerna har till och med marknadsfört en specifik filterlösning för att plattformar ska kunna uppfylla direktivet.

Jag har personligen suttit med på de möten där man förhandlat om lagen, och lyssnat på parlamentets chefsförhandlare Axel Voss klargörande om att syftet med direktivet är att gynna upphovsrättsindustrin, även om det innebär ett mindre fritt och öppet nät.

Därför kommer jag jobba för att de här förslagen stoppas i Europaparlamentet under våren.

Jag uppmanar alla som vill ha ett fritt och öppet internet att rösta på Piratpartiet i EU-valet 26 maj så att vi kan jobba för en riktig upphovsrättsreform, värdig den digitala tidsåldern!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.