Psykisk ohälsa
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Debattinlägg

”Hårdare sjukskrivningsregler – men ingen rätt till behandling”

Opinion ·

”Psykisk ohälsa är nu den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige. Var tredje patient som söker till vårdcentralerna söker för just psykisk ohälsa. Sjukskrivningarna ökar och köerna till vårdcentralerna likaså”, skriver Sveriges kliniska psykologers förening.

Om debattörerna

Olof Molander
Legitimerad psykolog
Erik Andersson
Legitimerad psykolog, med dr

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Psykisk ohälsa är nu den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige. Var tredje på vårdcentralerna söker för just psykisk ohälsa. Sjukskrivningarna ökar och köerna till vårdcentralerna likaså.

Nu ändras reglerna för sjukskrivning, men möjligheten för patienterna att få rätt typ av behandling är mycket begränsad. Det finns flera psykologiska behandlingsmetoder med starkt stöd i forskningen för psykisk ohälsa. Tyvärr är vården inte ålagd att erbjuda dessa insatser.  

I SVT:s Agenda den femte februari 2017 tas de nya sjukskrivningsreglerna för psykisk ohälsa upp. Vi får se hur ’Adam’ träffar läkaren Per på vårdcentralen.

Adam har en utmattningsproblematik som inte blivit bättre trots att han varit sjukskriven i ett år.

Per verkar vara en bra läkare. Han lyssnar empatiskt på Adam, tar patientens blodtryck och noterar sedan uppgivet att Försäkringskassan inte kommer godkänna hans fortsatta sjukskrivning trots att hans patient beskrivit så allvarliga symptom. 

Vi får inte veta mer vad som händer med Adam, men vi vet att han tyvärr inte är ensam. Psykisk ohälsa är nu den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning.

Vi vet att var tredje patient som söker på vårdcentralerna söker för psykisk ohälsa (ångest, depressions- eller stressrelaterad problematik). Vi vet också att psykisk ohälsa sällan går över av sig själv.

Vi vet att lång sjukskrivning vid psykisk ohälsa är otroligt kostsamt för samhället och har negativa följder för individen. 

Det ironiska är att vi idag också vet hur vi ska utreda och behandla psykisk ohälsa så att symtomen minskar och livet kan återgå till det normala.

Universitet och högskolor utvecklar och utvärderar dessutom ständigt nya effektiva behandlingsmetoder. Socialstyrelsen har sedan åratal tillbaka rekommenderat psykologiska behandlingsmetoder som första insats vid psykisk ohälsa.

Evidensläget för utmattningssyndrom är för närvarande mer begränsat än för ångest och depression, men baserat på tidigare kunskap om psykisk ohälsa lyfter Socialstyrelsen ändå fram vikten av att genomföra en noggrann differentialdiagnostisk utredning och upprätta en rehabiliteringsplan.

Fokuserad psykologisk behandling ses som väsentlig del i det fortsatta tillfrisknandet.

Vi vet inte om Adam erbjudits den behandling som Socialstyrelsen anser han bör få, men vi vet att han har oddsen emot sig. De psykologiska behandlingarna som utvecklas och rekommenderas kommer nämligen mycket sällan patienter till godo.

Det beror på att vården tyvärr inte är ålagd att erbjuda dessa insatser.

Idag saknar var tredje vårdcentral helt tillgång till psykolog. En studie genomfördes nyligen inom primärvården i Stockholm (en del av landet där tillgången till psykologer på vårdcentraler är förhållandevis hög).

Den visade att var femte patient fick medicinsk hjälp (psykofarmaka) för psykisk ohälsa. Bara 7 procent av patienterna fick en diagnos och mindre än 3 procent fick träffa psykolog vid minst ett tillfälle.

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Många spekulerar i varför. Vi tror att den del av förklaringen kan vara så här enkel:

Patienter som utvecklar psykisk ohälsa erbjuds nästan aldrig den behandling som visat sig mest effektiv. Därför blir de heller inte friska. Kön av sjukskrivna fylls på. Psykisk ohälsa växer till ett av vårt tids största folkhälsoproblem.

Det är viktigt att prata om psykisk ohälsa så att de många patienter som lider av detta orkar söka hjälp. Men det är också viktigt att vården erbjuder de effektiva behandlingsmetoder som rekommenderas när patienterna kommer.

Vi har föreslagit att utredning och behandling hos psykolog på vårdcentralen ska ingå i vårdgarantin för patienter med psykisk ohälsa.

Vi tror att detta skulle förbättra situationen avsevärt för många inom vården, bland annat för Adam och Per.

Sveriges kliniska psykologers förening:

Olof Molander, legitimerad psykolog

Erik Andersson, legitimerad psykolog, med dr

Pia Faller, legitimerad psykolog

Linda Gjertsson, legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi

Eva Hedenstedt, legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut

Gustav Jonsson, psykologstudent

Martina Nilsson, legitimerad psykolog

Moa Pontén, psykologstudent

Peter Westberg, legitimerad psykolog

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.