Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Foto: SVT

”Demokratiministern måste kartlägga hedersförtrycket”

KVINNODAGEN · ”Jag uppmanar demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) att se till att en kvantitativ och kvalitativ nationell studie görs på Sveriges utanförskapsområden med syfte att uppskatta hedersförtryckets omfattning”, skriver Johan Hedin (C).

Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson (C)

I dag infaller internationella kvinnodagen och det aktualiserar viktiga jämställdhetsfrågor.

För mig som rättspolitisk talesperson finns det en jämställdhetsfråga som är i särklass viktigast: att bekämpa hedersförtryck och hedersbrott.

Just när det gäller hedersförtrycket så beskär det människors frihet att göra egna val och fritt bestämma över sitt liv. Helt enkelt en inskränkning av grundläggande demokratiska friheter.

Därför tycker jag att den rapport som föreningen ”Varken hora eller kuvad” släppt borde uppmärksammas och diskuteras just i dag.

Föreningens egen beskrivning är att den ”handlar om ungdomar mellan åldrarna 12 och 18 år gamla samt den äldre generationen med icke svensk bakgrund, som är bosatta i Stockholms förorter”.

Resultaten är nedslående och talar för att unga i Stockholms förorter lever med betydande inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter.

Allra hårdast begränsas unga tjejers frihet.

Några exempel ur rapporten:

  • 83 procent av tjejerna uppger att de endast får umgås med vänner av samma kön i skolan och på fritid. För killarna är siffran 62 procent.
     
  • 63,7 procent av tjejerna får inte låta en vän av motsatt kön komma in i familjens hem. För killarna är siffran 47,7 procent.
     
  • Endast 19,8 procent av tjejerna tillåts ha ett förhållande samtidigt som 40,6 procent av killarna får det.
     
  • Trots att praktik är en del av utbildningen så får 19,2 procent av tjejerna och 17,6 procent av killarna inte genomföra praktik för föräldrarna.

För mig är det alldeles uppenbart att studien sätter fingret på ett stort demokratiskt problem som begränsar människors frihet och som i synnerhet drabbar tjejer och kvinnor.

Även om hedersnormen även drabbar pojkar och killar så är de som tydligast drabbas alltjämt flickorna, tjejerna och i många fall även mödrarna.

Tidigare har Ungdomsstyrelsen, 2009, utfört en enkätundersökning på högstadieelever i Stockholm stad. Genom att inkludera elever i områden där hedersförtryck är ovanligt förekommande blir det samlade statistiska underlaget missvisande.

”Varken hora eller kuvad” har istället gjort en annan geografisk avgränsning och ställer andra typer av frågor – exempelvis umgänge och andra till synes alldagliga aktiviteter.

På så sätt har man fått fram en tydligare och klart mer skrämmande bild av hedersförtrycket i Stockholms förorter.

Därför vill jag uppmana demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) att ta resultatet på största möjliga allvar och se till att en kvantitativ och kvalitativ nationell studie görs på Sveriges utanförskapsområden med syfte att uppskatta hedersförtryckets omfattning.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) skulle kunna tilldelas detta uppdrag och komma med förslag på åtgärder.

Vi måste gemensamt hitta vägar för att sätta stopp för att flickors frihet och rätt att själv bestämma inskränks av föräldrar, släktingar och omgivning.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Internationella kvinnodagen 2016

Mer i ämnet