Hör lärarna Malin Broberg och Isak Skogstad debattera om hur utåtagerande elever i skolan ska hanteras. Foto: SVT
Debattinlägg

Hur ska stökiga elever bemötas i skolan?

Är lågaffektivt bemötande en bra metod för att handskas med bråkstakar i klassrummet? Läraren Isak Skogstad tycker inte det men får mothugg från Malin Broberg som också är lärare.
– Känslor smittar. Det gäller både positiva och negativa, säger hon.

Om debattörerna

Malin Broberg
Lärare
Isak Skogstad
Lärare

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Lågaffektivt bemötande är en metod som går ut på att läraren ska förebygga och hantera barns känsloutbrott med lugn och förståelse.

Isak Skogstad menar dock att det är viktigt att lärarna tillåts vara auktoritära för att få bukt med stöket i skolan.

– Allt fler lärare uppger att de blir utsatta för hot och våld på sin arbetsplats, säger han.

Hör de båda lärarna debattera om metoden lågaffektivt bemötande i klippet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.