”Svensk landsbygd är värd ett bättre öde än att bara bli en transportsträcka mellan ändpunkter för höghastighetståg”, anser artikelförfattaren, som är kritisk till de högtflygande planerna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Debattinlägg

”Höghastighetståg – ett demokratiskt slukhål”

Uppdaterad
Publicerad

”Att investera 205 miljarder kronor för att korta restiden med tåg, för att locka resande att ta tåget i stället för att flyga, är helt enkelt en felinvestering”, skriver agronomekonomen och tågresenären Lena Hjelte.

Om debattören

Lena Hjelte
Agronomekonom och tågresenär

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Snabbt är inte alltid bäst, vare sig det gäller beslutsfattande eller att förflytta sig mellan två punkter.

Som alltid handlar det om innehåll, vilket Karin Boye så väl uttrycker med strofen ” Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd.”, från dikten ”I rörelse”.

Höghastighetståg blir av nu, vare sig Moderaterna vill eller inte, var beskedet igår från infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), som menar att det inte går att vänta längre.

Men vänta, det får man göra på att landsbygdens obevakade järnvägskorsningarna ska göras säkra. Under tiden dör människor.

Bara förra månaden har två dödsolyckor inträffat i en järnvägskorsning i Småland. En korsning som det under lång tid har förts samtal med Trafikverket om att göra säker. Till det finns inga pengar!

Argumenten för investeringen i höghastighetståg, i storleksordningen 205 miljarder kronor, handlar om kortare restid, miljövinster och trängsel på stambanorna.

Men enligt EU:s revisorer så blir tidsvinsten obefintlig, eftersom det visat sig att tågen i snitt bara når upp till 45% av sin topphastighet, och höghastighetstågen är därtill väldigt kostnadsineffektiva.

Om en satsning på höghastighetståg inte ger några stora tidsvinster och beräknas bli samhällsekonomiskt olönsamt, vilket konstateras i rapporten från Trafikverket, kan man undra varför regeringen driver frågan med sådan kraft?

Och vad ska hända med de delar av Sverige som inte kommer att gynnas av denna satsning?

Vad blir kvar till den övriga delen av Sverige när det i huvudsak handlar om att knyta ihop ändpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö? Vad händer med Norrlands inland och Skånes ostkust och alla andra orter utanför storstadsregionerna?

Att investera 205 miljarder kronor för att korta restiden med tåg, för att locka resande att ta tåget i stället för att flyga, är helt enkelt en felinvestering.

Små flygplatser står redan idag inför nedläggning och förnyelsebart drivmedel för flyget kommer att vara tillgängligt innan höghastighetsbanorna är utbyggda.

Tiden är dessutom inte heller det som gör att resenärer väljer flyget i stället för tåg i Sverige –  det är järnvägens bristande kundnytta, enligt en rapport från WSP Analys & Strategi och KTH Järnvägsgruppen.

Järnvägssystemet i Sverige behöver helt klart en upprustning för att klara dagens behov och för att möta framtidens krav, men höghastighetståg är en politisk dröm med liten koppling till verkligheten.

Så kan det inte gå till i ett land som vill gälla för att vara demokratiskt!

Gör om – det måste göras rätt! Svensk landsbygd är värd ett bättre öde än att bara bli en transportsträcka mellan ändpunkter för höghastighetståg!

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.