Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom. Foto: SVT

”Ta ansvar – vaccinera dina barn mot mässling!”

OPINION · ”Ta ditt ansvar för folkhälsan. Vaccinera dina barn mot mässling och underblås inte osakliga myter”, skriver Ami Hommel och Inger Torpenberg.

Ami Hommel
Ordförande Svensk sjuksköterskeförening, leg sjuksköterska
Inger Torpenberg
Sakkunnig Folkhälsofrågor Svensk sjuksköterskeföreningen

Svensk sjuksköterskeförening uppmanar till vaccinering mot mässling och kritiserar myter som försvårar folkhälsoarbetet.

I Stockholm har ytterligare tre personer smittats av mässling. Det innebär att tio personer är smittade varav tre barn.

Vaccinationstäckningen för mässlingen är i det drabbade området bara cirka 70 procent vilket gör att risken för smittspridning är stor.

Trots att mässlingsvaccinet räddar liv och hälsa förs en kritisk debatt i både svenska och internationella medier emot vaccinering.

Olika personer underbygger sina argument med hänvisning till en osann och indragen artikel 1998 i Lancet och till gamla föreställningar om att det är naturligt för barn att drabbas av mässling.

LÄS MER: Sant och falskt om mässling

Svensk sjuksköterskeförening anser att denna osakliga debatt i medierna undergräver människors tillit till det kunskapsbaserade folkhälsoarbetet.

Medierna bör ta sitt ansvar och inte jämställa vaccinationsmotståndarnas ”alternativa fakta” med vetenskapliga faktaunderlag.

Många sjukdomar som tidigare var mycket allvarliga och som skördade många liv har genom vaccinering mer eller mindre försvunnit från Sverige. Efter tillgång till rent vatten är vaccination det mest effektiva sättet att rädda liv och främja hälsa.

Sjukdomarna är däremot vanliga i många andra länder. I en tid när människor reser alltmer, så sprids mässlingsviruset snabbt. WHO beräknar att mer än 130 000 människor, de flesta barn, dog av mässling enbart under år 2015.

Det svenska barnvaccinationsprogrammet är gratis och erbjuder alla barn skydd mot nio sjukdomar. Polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker.

Flickor erbjuds även vaccin mot humant papillomvirus (HPV). De vaccinationer som ingår i barnvaccinations- programmet är noggrant testade och kontrollerade.

Inget vaccin är helt utan risk för biverkningar men evidensen visar entydigt att risken att dö eller skadas av de sjukdomar vi vaccinerar emot är mångfalt större. Att vaccinera sig själv och sina barn är det enda sättet att skydda sig.

Det är enkelt, billigt och omtänksamt mot de som inte är vaccinerade till exempel spädbarn som ännu inte uppnått rekommenderad ålder för vaccinering.

Ta ditt ansvar för folkhälsan. Vaccinera dina barn mot mässling och underblås inte osakliga myter.

Relaterat

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.