En asylsökande registreras med fingeravtryck på Migrationsverket. Artikelförfattaren hävdar att nya regler kommer att leda till väldigt många fler asylsökande. Foto: Marcus Ericsson/TT
Debattinlägg

”Huvudlös förändring leder till många fler asylsökande”

”Att det bara skulle resultera i 1 000 fler ansökningar nästa år, som Migrationsverket enligt Morgan Johansson hävdar, är inte realistiskt givet hur det sett ut hela 2000-talet”, skriver Rebecca Weidmo Uvell,

Om debattören

Rebecca Weidmo Uvell
Borgerlig opinionsbildare och författare

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Ett huvudlöst förslag. Det är det främsta man kan säga om regeringens vilja att ändra asylgrunderna. Redan i sommar införs generösare tillämpningar.

Inte bara får Sverige återigen de mest generösa reglerna i EU för anhöriginvandring. Utan Centerpartiet tycks dessutom få igenom att en ny asylgrund införs – humanitär skyddsgrund.

Det kommer innebära att de som enligt Centern är ”dödssjuka” eller flyr från ”klimatkatastrof” ska få asyl.

Med andra ord, det kommer bli läkarna i Sverige som plötsligt ges ett ansvar över vem som får stanna eller inte.

Dessutom sänder vi från och med i sommar ut signalen att alla sjuka som kommer hit får stanna, och får gratis sjukvård.

Januariöverenskommelsen innehöll sida upp och sida ner med utredningar av det som de två vänsterliberala partierna hade som krav för att stödja regeringen.

Men detta kommer införas utan utredning. Makalöst.

Trots att Riksrevisionen så sent som hösten 2017 riktade allvarlig kritik mot alla migrationspolitiska propositioner som införts sedan 2004.

Politikerna hade brustit i inte bara avsaknad av ekonomiska analyser och trovärdiga skattningar över antal asylsökande, utan också saknat underlag på hur förslagen påverkar kommuner och landsting. Gång på gång.

Jag har studerat hur migrationspolitiska beslut påverkat asylströmmarna, både efter beslut fattade av Migrationsverket och av politiker.

Resultatet har jag publicerat på min blogg.

Det står utan något tvivel att så fort vi ändrat våra regler till mer generösa har antalet asylsökande ökat.

Ett exempel är när regeringen i november 2015 gick ut att man skulle ändra huvudregeln från permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga.

På två månader sjönk antalet asylansökningar med 90 procent.

Trots att antalet asylansökningar till hela EU under samma period bara sjönk med 58 procent.

Eller när Migrationsverket fattade beslutet att irakiska kurder inte längre hade asylskäl 2002. Då sjönk antalet asylansökningar från irakier med 50 procent på ett enda år.

Innan dess var vi den i särklass mest populära destinationen för irakier i hela EU.

När Migrationsverket självständigt fattade beslutet att ge alla syrier treåriga tillfälliga uppehållstillstånd gick andelen syrier som sökte asyl här, av totalen till EU, upp från åtta till 30 procent på ett enda år.

Det är bara att kolla historiken och räkna själv efter den statistik som finns på Migrationsverkets hemsida.

Varje gång vi fattat beslut som gör reglerna mer eller mindre generösa kommer effekten direkt och den kommer stort.

Att det bara skulle resultera i 1 000 fler ansökningar nästa år, som Migrationsverket enligt Morgan Johansson hävdar, är inte realistiskt givet hur det sett ut hela 2000-talet.

Migrationsverket i sig är för övrigt den saknade komponenten i migrationsdebatten. Det är nämligen de som fattar de flesta besluten som direkt påverka volymerna utan att demokratin ens är inblandad.

Opolitiska tjänstemän på Migrationsverkets rättsliga avdelning har otroligt mycket makt idag. Ett ansvar som är obegripligt att de demokratiskt valda valt att ge dem.

Att fatta migrationspolitiska beslut som inte föregåtts av en noggrann utredning om ekonomiska såväl som samhälleliga konsekvenser borde inte vara möjligt.

Hela 53 procent av svenskarna vill att vi tar emot färre asylsökande.

Tragiskt nog finns det inget att göra när Socialdemokraterna, som i maj lanserade ett 14-punktsprogram för mer reglerad migration, redan bryter vallöftet och går de migrationspolitiskt mest ansvarslösa partierna Centern och Miljöpartiet till mötes.

Fotnot: Justitiedepartementet påpekar att ändringen av asylgrund inte genomförs i sommar, utan kommer att ingå i den kommande utredningen kring framtidens migrationspolitik. En utredning som inte ens är tillsatt ännu.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.