Idag är det 17 år sedan som Fadime Sahindal mördades av sin pappa i hederns namn. Trots ökad kunskap om hedersförtryck fortsätter problemet att växa, enligt skribenterna. Foto: Erik Mårtensson/TT
Debattinlägg

”Sverige ska inte subventionera dem som motarbetar jämställdhet”

”På grund av luckor i lagen, okunskap hos myndigheter och missriktad välvilja att inte kränka kulturella ´egenheter´ missar vi ofta det våld som pågår mitt ibland oss”, skriver tre ledande företrädare för Liberalerna på årsdagen av mordet på Fadime.

Om debattörerna

Joar Forssell (L)
Förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet (LUF)
Juno Blom (L)
Riksdagsledamot
Anton Johansson (L)
Ordförande Liberala Studenter och goodwill-ambassadör GAPF

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Idag är det 17 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin egen pappa i hederns namn. Hennes enda brott var att hon försökte leva det liv hon själv ville leva och att hon ville få älska den hon själv ville älska.

Trots att kunskapen om hedersförtryck ökat sedan det tragiska mordet på Fadime är det mycket som tyder på att det har kunnat växa utan större problem.

Ungdomsstyrelsens välkända kartläggning från 2009, ”Gift mot sin vilja”, visade att 70 000 ungdomar i åldern 16–25 år upplevde att de inte hade friheten att välja partner.

Så sent som i höstas rapporterade P4 Göteborg att nio elever i Göteborg inte dök upp efter sommarlovet.

Corren i Östergötland rapporterade att 21 elever saknades när höstterminen började i Linköpings grundskolor.

Man misstänker att det handlar om barn som blivit bortförda för tvångsäktenskap.

I november förra året rapporterade SVT att flertalet kommuner runt om i landet varnade för att antalet anmälningar om hedersförtryck ökade.

Fortfarande ser vi mellan fingrarna på det förtryck som plågar tusentals unga i Sverige. På grund av luckor i lagen, okunskap hos myndigheter och missriktad väljvilja att inte kränka kulturella ”egenheter” missar vi ofta det våld som pågår mitt ibland oss.

Det duger inte, dessa luckor och kunskapsbristen ska täppas till omedelbart.

Det finns ingen plats i ett jämställt samhälle för de unkna, förlegade värderingar som ligger till grund för hedersförtryck.

Staten, myndigheter och kommuner måste ta till alla tänkbara verktyg för att kväva hedersförtrycket en gång för alla.

Sverige ska inte subventionera organisationer eller verksamheter som motarbetar jämställdhet.

Organisationer som bjuder in homofoba, antisemitiska och kvinnofientliga talare och som diskriminerar HBTQ-personer och kvinnor ska därför nekas alla former av offentliga bidrag.

Det kan handla om att kvinnor inte tillåts vara präster eller imamer, om att HBTQ-personer inte får delta på lika villkor som cis-och heteropersoner eller att det sprids hatiska budskap.

I debatten framstår frågan ofta som komplicerad och snårig, men för oss är det enkelt.

Vill du ha offentliga medel för att finansiera din verksamhet så ska du också ställa upp på grundläggande demokratiska rättigheter.

Den som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck ska garanteras att mötas av kunnig personal. Därför måste yrkesgrupper såsom lärare, jurister, poliser, psykologer, sjuksköterskor och läkare få rätt kunskap och verktyg.

Dessa yrkesgrupper behöver kunskap om hur man upptäcker hedersförtryck, innan det går så långt att ett barn mördas eller gifts bort.

Myndigheter ska vid misstanke om att föräldrar kommer ta sitt barn utomlands för könsstympning eller tvångsgifte ges möjlighet att utfärda utreseförbud och kunna beslagta pass. 

Glöm aldrig Fadime. Glöm aldrig den berättelse hon så modigt delade med sig av i riksdagen bara några veckor innan hon mördades:

”Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.”

Vi lovar att aldrig vända er ryggen. Vi kommer kämpa mot hedersförtrycket och för allas rätt till sitt eget liv så länge det behövs.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.