Ett strikt förbud av sponsring ger en oönskad effekt, skriver Niclas Malmberg (MP) om fotbolls-VM på SVT och TV4. Foto: Franck Fife/TT/Jonas Ekströmer/TT
Debattinlägg

”Inget fotbolls-VM om Moderaterna styrt mediepolitiken”

”I den utredning om framtidens public service som nu överlämnats till kulturministern är enigheten stor mellan sju av riksdagens partier. Men i en viktig fråga har Moderaterna reserverat sig. I frågan om sponsring”, skriver Niclas Malmberg, mediepolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Om debattören

Niclas Malmberg (MP)
Riksdagsledamot och mediepolitisk talesperson för Miljöpartiet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Vi är många som under några veckor njutit av fotbolls-VM på TV. Hade det varit möjligt om Moderaterna styrt mediepolitiken? Inte på SVT eller TV4 i alla fall.

I den utredning om framtidens public service som nu överlämnats till kulturministern är enigheten stor mellan sju av riksdagens partier. Men i en viktig fråga har Moderaterna reserverat sig. I frågan om sponsring.

Moderaterna skriver: ”Att SVT får sända 20 sponsrade evenemang per år kan tyckas rimligt, men i realiteten innebär det betydligt mer. Varje evenemang kan innehålla ett större antal enskilda sändningar. De senaste åren har SVT sänt sponsringsinslag vid ca 500–600 enskilda sändningar och vid varje sändning visas sponsring för ett flertal aktörer, ibland flera gånger under sändningen. Detta är i grunden ett problem. Att man i en sändning täcker över varumärken på kläder och skyltar för att i nästa mata ut uttalade sponsringsinslag riskerar skada bolagets trovärdighet och rimmar illa med kravet om kommersiellt oberoende. En majoritet av kommittén menar att nuvarande begränsning av sponsringsinslag är rimlig och bör behållas. Vi delar inte denna uppfattning utan menar att sponsringen kraftigt bör begränsas och endast ske i undantagsfall.”

Fotbolls-VM omfattar ett stort antal matcher på TV. Med Moderaternas resonemang att se varje match som ett enskilt sponsringstillfälle, faller fotbolls-VM rimligtvis inte under de begränsade undantagsfall som Moderaterna kan tänka sig acceptera sponsring.

Således inget fotbolls-VM i SVT med moderat mediepolitik.

Men TV4 då? Kostnaderna för att sända fotbolls-VM är så omfattande att det endast är genom att TV4 och SVT delat på ansvaret som TV4 kunnat gå in i evenemanget. Om Moderaterna tvingar bort SVT från fotbollen sopar mansåledes samtidigt bort TV4.

Är det då inget problem med sponsringen? Rent principiellt har Moderaterna en poäng.

Det är inkonsekvent att å ena sidan ha strikt förbud mot reklam och produktplacering, och å andra sidan tillåta att sponsorer nämns i samband med utsändningar.

Det riskerar att skada SVT:s trovärdighet som oberoende från kommersiella aktörer. Men ett strikt förbud ger en oönskad effekt.

En stor majoritet av svenska folket kan nog svälja att sponsorer nämns, om det är vad man tvingas höra för att alls kunna ta del av fotbolls-VM.

Istället för att komma åt problemet bakvägen, med drakoniska konsekvenser, är det bättre att ge sig på problemets kärna: att rättighetsinnehavare till exempelvis fotbolls-VM ställer krav på att sponsorer nämns för att SVT över huvud taget ska ges rätt till utsändning.

Sådana krav är orimliga, och risken finns att kraven skruvas upp ytterligare framöver. SVT är dock en allt för liten aktör för att kunna ändra på förhållandena.

Frågan måste därför hanteras i form av gemensamt agerande på åtminstone europeisk nivå.

Istället för att klä oss i säck och aska i Sverige, är det dags att ta initiativ internationellt för att sätta stopp för en orimlig situation!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.