Foto: Tomas Oneborg/Pontus Lundahl/TT/Privat
Debattinlägg

”Invandringen har gett en nettovinst som inte kan överskattas”

Uppdaterad
Publicerad

”Överlag bekräftar forskning att immigration i det långa loppet har positiva effekter på tillväxt, produktivitet, innovation och handel. Således är det viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om idag, vi måste tänka på hur det kommer att vara om 30, 50 och 100 år”, skriver forskaren León Poblete.

Om debattören

León Poblete
Ekonomie doktor och forskare vid Uppsala universitet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Invandring blev en av de viktigaste valfrågorna i Sverige men den vinklas oftare negativt än positivt i medierna. Och ofta uttrycks rädslor för invandringens negativa inverkan på Sveriges känsla av nationell identitet.

Dessa berättelser sprids av både politiker i nyckelpositioner och andra debattörer som genom sin frekventa tillgång till medier gör sina ideologiska budskap kända.

Det här är ett känt fenomen i många andra länder, såsom Danmark och England, där man har framställt invandrare som både ett hot och ett ekonomiskt, socialt och kulturellt problem i valrörelserna.

Det är lätt att få intrycket att invandringen framförallt bidrar med problem och kostnader, men studier visar emellertid att de positiva effekterna av invandring ofta överväger de negativa effekterna på lång sikt.

Därför är det nödvändigt att positiva effekter med invandring fortsatt lyfts fram, trots att valet är över.

Omfattningen av positiva effekter från immigranter kan vara förvånande för vissa. Invandrarpopulationen bidrar till att hålla motorn av landets produktivitet och ekonomiska tillväxt igång.

Studier har visat att invandring har varit en betydande drivkraft för innovation och entreprenörskap i Sverige och att immigranter stärker nationens internationella handel.

Likaledes är invandrarföretagare representerade inom hela den svenska ekonomin med många framgångsrika profiler och koncept. Idag finns det cirka 93 000 invandrarägda företag i Sverige, och vart femte nytt företag som startas, startas av en person med invandrarbakgrund. Sammanlagt sysselsätter dessa idag cirka 300 000 personer.

Innovation och teknologisk utveckling är också drivande faktorer för ekonomisk tillväxt i tekniskt avancerade länder såsom Sverige där lockande av internationella forskare och ingenjörer är nyckeln till fortsatt ekonomisk framgång.

Vetenskapliga studier har påvisat att högkvalificerad invandring är en positiv investering som bidrar till teknisk innovation och produktivitetsvinster.

När människor flyttar från ett land till ett annat, bidrar med ny kompetens och nya perspektiv som främjar teknisk innovation och stimulerar ekonomisk tillväxt. Men även om invandring kan ge starka möjligheter till ekonomisk tillväxt, i jämförelse med andra länder (i synnerhet anglosaxiska länder som USA och Storbritannien) har Sverige inte fokuserat lika mycket på att attrahera högkvalificerad arbets­kraft.

Medan mångfalden i Silicon Valley anses vara en nyckel till dess framgång (52 procent av entreprenörerna i Silicon Valley föddes inte i USA), brottas Sverige med invandring och segregation.

Sveriges invandringslagar är besvärliga och ganska restriktiva. Dessa lagar har väsentligt begränsad invandring av arbetsrelaterade skäl, både bland de högutbildade (forskare och ingenjörer) och de mindre utbildade (bygg, jordbruk och servicepersonal).

Invandring har även positiva effekter för de länderna som immigranterna kommer ifrån. Forskning visar att remitteringar (pengar som migranter skickar till sina ursprungsländer) bidrar till utveckling, fattigdomsbekämpning och kan ha en positiv inverkan på politiska institutioner och demokratisering i ursprungslandet.

Positiva faktorer betyder inte att det saknas problem kopplade till invandring. Framförallt på kortare sikt står Sverige idag inför betydande problem och utmaningar när det gäller bland annat system för att ta emot asylsökande, tillgång till bostäder och kommunplacering samt bristande integration på arbetsmarknaden.

Att en relativt stor andel av dem som kommer som flyktingar är lågutbildade innebär också stora utmaningar på en arbetsmarknad där kraven på utbildning ökar och där utrymmet för lågkvalificeradejobb är mycket begränsat.

Erfarenheter från tidigare stora flyttvågor visar att det tar tid innan en stor grupp nyanlända inträder på och får fotfäste på arbetsmarknaden, men på fem till tio års sikt brukar en majoritet lyckas.

Historien visar att invandring har gett Sverige en demografisk, kulturell och ekonomisk nettovinst som inte kan överskattas.

Invandrare kan vara viktiga arbetsgivare och deras entreprenörsförmåga kombinerat med högre utbildning bidrar till att hålla nationens innovativa anda stark – såväl som dess konkurrenskraft i en alltmer komplex och globaliserad värld.

Överlag bekräftar forskningen att immigration i det långa loppet har positiva effekter på tillväxt, produktivitet, innovation och handel. Således är det viktigt att komma ihåg att det inte handlar bara om idag, vi måste tänka på hur det kommer att vara om 30, 50 och 100 år.

Det är viktigt med ett medvetet icke-diskriminerande ställningstagande i den politiska debatten i en tid där rasism och diskriminering är utbrett och vissa partier utnyttjat möjligheten att vinna väljare genom en retorik som pekar ut invandrare som en problematisk grupp.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Val 2018 - #dinröst

Mer i ämnet