I dag är det val i Israel. På bilden ses två hundägare diskutera vid en valaffisch för premiärminister Benjamin Netanyahu och hans parti Likud. Artikelförfattarna varnar för de högervindar som blåser i landet. Foto: Ariel Schalit/AP/TT
Debattinlägg

”Israeliska valet ett varnande exempel”

”När utrymmet för det civila samhället krymper måste omvärlden stärka stödet till progressiva krafter”, skriver företrädare för Olof Palmes Internationella Center.

Om debattörerna

Anna Sundström
Generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center
Oscar Ernerot
Internationell chef, Olof Palmes Internationella Center

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I dag är det val i Israel. De senaste åren har regeringspartiet Likud och dess ledare, tillika premiärminister, Benjamin Netanyahu banat väg för en kraftig högersväng.

Utvecklingen i Israel visar hur ökad ojämlikt är en grogrund för växande nationalism och växande högerextremism. Omvärlden måste våga ta avstånd från den allt mer extrema politiken.

Den gånga mandatperiodens i särklass mest avgörande och av omvärlden mest uppmärksammade beslut i Israel togs i juli 2018. Det israeliska parlamentet Knesset antog den så kallade nationalitetslagen som säger att Israel är en judisk stat.

Lagstiftningen ska ses i ljuset av att en femtedel av den israeliska befolkningen är av blandad etnicitet, och dessutom finns 4,4 miljoner palestinier som lever under israelisk ockupation.

Kritiken från omvärlden lät inte vänta på sig. Israel har genom lagstiftningen legitimerat diskriminering och skapat grogrunden för ett etnonationalistiskt samhälle som går att likna vid Sydafrikas apartheidpolitik, var några av reaktionerna från omvärlden.

Netanyahu valdes första gången till premiärminister 1996, och inledde då en aggressiv nyliberal åtstramningspolitik som brutalt skar ner den israeliska välfärden. Ett tydligt resultat av detta är att cirka 25 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen.

Det innebär att Israel placerar sig lång ner på OECDs jämlikhetsskala. Trots det handlar valet mycket lite om traditionella frågor som ekonomi, arbetslöshet, vård och omsorg. Istället läggs störst fokuset på militären och säkerheten.

Den förda politiken i Israel får stöd av alltfler nationalistiska och populistiska ledare i Europa och inte minst genom USA:s president, Donald Trump.

Genom att flytta sina ambassader till Jerusalem, som ett sätt att visa stöd för principen att Jerusalem är Israels huvudstad, och stödja en annektering av de syriska Golanhöjderna, skapas ett alltmer osäkert säkerhetsläge i regionen.

Det är därför av största vikt att det internationella samfundet gemensamt samlas och tydligt tar avstånd från den utveckling som pågar i Israel. När utrymmet för det civila samhället krymper måste omvärlden stärka stödet till progressiva krafter.

Landets suveränitet ska i alla lägen respekteras men respekten för internationell rätt måste stärkas, och kraven på Israel att försvara mänskliga rättigheter och allas lika värde måste vara tydliga.

Valet i Israel är en tydlig signal till omvärlden om att nationalistisk och högerextrem politik endast leder till radikalisering. I det stundande valet är vänstern och de progressiva krafterna svaga och splittrade.

Likud och flera av de högerpartierna är också en varnade exempel inför det stundande EU-valet. De nationalistiska och populistiska partiernas budskap om nedskärningar, inskränkningar och ökad intolerans är inte tomt prat.

Det är politik som kommer att genomföras och sjösättas så fort makten förflytta till dem. Oavsett om de heter Netanyahu, Orbán eller Åkesson. 

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.