Det japanska höghastighetståget Shinkansen framhålls ibland som ett ideal. Men artikelförfattaren varnar för att höghastighetståg är en miljöbov. Foto: Janerik Henriksson/TT
Debattinlägg

”Istället för miljöhjälte är höghastighetståg en miljöbov”

”Vad man aldrig får höra av Miljöpartiet är att höghastighetsbanan kräver att en helt ny korridor drivs som en kil genom landskapet, från Linköping via Jönköping till Lund”, skriver Hendrik Bijloo.

Om debattören

Hendrik Bijloo
Gruppledare Liberalerna Ljusnarsberg

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Miljöpartiet verkar ha fastnat i ett tankemönster som likställer höghastighetståg med framsteg för miljön, oavsett.

Det framförs som ett mantra om och om igen, allt det positiva som kommer att hända när banan byggs – trots att detta inte är förankrat i verkligheten.

I stället för en miljöhjälte är höghastighetsbanan en miljöbov.

Det är dags för Miljöpartiet att lämna det dogmatiska fokuset på höghastighetståg bakom sig och börja titta på de stora miljövinster vi kan uppnå genom smarta investeringar i traditionella spår.

Alternativfakta nummer ett: ”Genom att slå ut inrikesflyg minskar Sveriges CO2-utsläpp.”

Enligt beräkningar från Trafikverket tar det 25 till 35 år efter trafikstart innan CO2-utsläpp från byggandet är neutraliserat –om allt går enligt förväntningar.

Först mellan 2070 och 2080 står vi alltså på noll. Det är dessutom den indirekta effekten på frakt som står för minskningen.

Miljöeffekten är betydligt större om vi investerar direkt i ökad kapacitet för frakttåg.

Alternativfakta nummer två: ”Malmö blir bara ett första stopp på en klimatvänlig, snabb tågresa till Europa.”

Varken Danmark eller Tyskland planerar för höghastighetsbanor mellan Köpenhamn och Hamburg. Direkttåg till Hamburg betyder alltså att dyra höghastighetståg kör på vanligt spår hela vägen från Lund till Hamburg.

Det är förstås inte möjligt av ekonomiska skäl.

Snabba direkta tågresor från Stockholm till Hamburg kräver att Sverige precis som Tyskland och Danmark satsar på investeringar i traditionella spår.

Då blir det möjligt att snabbt och komfortabelt åka tåg från Stockholm till Hamburg.

Alternativfakta tre: ”Höghastighetståg krävs för snabba tågresor mellan Borås, Jönköping och Linköping.”

Att kombinera höghastighetståg med regionala tågresor är en dyr och ineffektiv kompromis. Snabba tåg från Stockholm till Malmö kräver att banan är spikrakt och åker förbi mellanliggande städer.

Regionala resor kräver att spåret går genom städer och angör station i centrala delar av staden.

Vad man aldrig får höra av Miljöpartiet är att höghastighetsbanan kräver att en helt ny korridor drivs som en kil genom landskapet, från Linköping via Jönköping till Lund. Höga staket, bullerplank och själva banan slår sönder landskapet och naturen.

Ett traditionellt regionalt spår skulle kunna förbinda Borås med Linköping med en mycket högre frekvens, skapa kapacitet för frakttåg och kunna följa E4-korridoren. Och ja, den blir några minuter långsammare än en höghastighetståg.

För mig är valet enkelt. Att offra stora kultur- och miljövärden mot lite högre hastighet är oacceptabelt.

Alternativfakta fyra: ”Höghastighetsbanan öppnar för ett kollektivtrafiksamhälle.”

Verkligheten är att kollektivtrafik gynnas mest av investeringar i pendeltåg, tunnelbana, spårvagn och elbussar.

Miljön gynnas inte av fler långpendlare som använder tåg, tvärtom. Miljön gynnas av fler bilister som kan byta från bil till kollektivtrafik. Det är tågets marknadsandel som vi måste få upp.

Om en extra investering på 200 miljarder kronor ryms inom finanspolitiska ramverket lär framtiden utvisa, men om så är fallet måste vi investera effektiv för att minska klimatpåverkan.

Det är oansvarigt att låta prestige och symbolpolitik gå före alla de viktiga investeringar vi kan genomföra i det traditionella spårsystemet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.