Par på promenad
Foto: Pontus Lundahl / TT
Debattinlägg

”Jämställdhet är inte detsamma som likhet”

Föräldraförsäkring ·

”Ingen byråkrat eller politiker kan överblicka vilka behov och önskningar alla individer eller familjer har. De ska således inte heller bestämma över dem”, skriver Josefin Utas och Oskar Hagberg.

Om debattörerna

Josefin Utas
Andre vice ordförande Medborgerlig Samling
Oskar Hagberg
Styrelseledamot Medborgerlig Samling

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

SVT Opinion argumenterar Louise Lindfors och Miriam Limås-Kollberg för mer styrning av hur dagarna i föräldraförsäkringen ska fördelas.

De verkar inte vilja ge sig förrän uttaget är exakt lika mellan kvinnor och män. Vi ifrågasätter om detta verkligen är ett rimligt mål.

Lindfors och Limås-Kollberg erkänner att stödet i befolkningen för mer styrning är svagt men vill att politikerna ska sätta sig över folkviljan.

Vi undrar lite över deras demokratisyn när de hånfullt antyder att inte ”köksborden ska få bestämma själva.” Hur paternalistisk får man bli?

Jämställdhet är nämligen inte samma sak som likhet mellan könen. Lindfors’ och Limås-Kollbergs resonemang förutsätter att om kvinnor vore fria så skulle de göra samma val som män, något som inte alls är självklart.

Det finns ett stort glapp mellan hur opinionsbildare ofta beskriver könsroller – som procentsatser som borde vara precis 50  – och hur människor verkligen lever.

I vanliga människors liv är faktiskt kön huvudsakligen en källa till glädje. I livets mångfald finns få skillnader av större och positiv betydelse än den mellan könen.

Det handlar inte bara om kärlek. På en arbetsplats är det sociala spelet rätt olika beroende på kön, likadant på skolor och dagis. Och vi gillar det! 

En människa uppfinner inte sig själv. Hon skapar mening och sammanhang genom att imitera. Lika lite som man kan hitta på ett eget språk kan man skapa ett eget förhållande till sitt kön och det motsatta.

Könen som kulturella skapelser är en omistlig del av vår kultur. Det handlar inte bara om ytliga saker som vem som tvättar bilen och vem som har läppstift, utan om hur vi väljer att leva våra liv.

I varje människas könsidentitet finns ett förhållande till faders- och moderskap. Vi ska visserligen inte blunda för att det finns biologiska orsaker till att många kvinnor gärna tar ut en större del av föräldradagarna, men det viktiga är att oavsett orsaken till det så finns massor av män och kvinnor som i djupet av sitt hjärta vill göra ”könsstereotypa” val.

Vilka är politikerna, vilka är Lindfors och Limås-Kollberg, att sätta sig över det? Tror de verkligen att motståndet grundar sig i sabotageverksamhet mot femtioprocentsmålen?

Medborgerlig Samling vill inte öka utan istället minska statens ingrepp i individens och familjens liv.

Ingen byråkrat eller politiker kan överblicka vilka behov och önskningar alla individer eller familjer har. De ska således inte heller bestämma över dem. 

Att kvinnor och män vill och väljer olika saker är inte ett problem som ska lösas. Om skribenterna av artikeln vill hävda att jämställdhet måste gå före valfrihet, så vill vi hävda att mänskligt välmående måste gå före jämställdhet – om det är likhet som är målet med den.

Det är fantastiskt att kvinnor nu har möjlighet att göra karriär som män gjort i alla tider. Det är fantastiskt att män kan ta en större del av barnens uppfostran. Men det finns andra värden i livet än likhet.

Frihet att leva det liv man vill till exempel.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.