Debattinlägg

Jerlerups påståenden ett hopkok av halvsanningar och lögner

SÄPOSPIONEN ·

Jens Holm (V) svarar Torbjörn Jerlerup om rapporterna om Säpoövervakning:

Inte mycket stämmer i de anklagelser Torbjörn Jerlerup riktar mot mig på SVT Debatt. Ja, jag var med och grundade Nyhetsbyrån nya Colombia – men jag lämnade verksamheten kring år 2000. Precis som Sveriges regering motsatte jag mig senare att Farc skulle klassas som terroristorganisation, eftersom det skulle försvåra framtida fredssamtal. Alla som gjort sig skyldiga till brott under kriget måste ta sina straff efter öppna och rättvisa rättegångar, skriver Jens Holm (V) i en replik.

Det är inte första gången Torbjörn Jerlerup försöker misstänkliggöra mig som person. Som tidigare aktiv i Sverige inom den högerextrema politiska sekten Europeiska arbetarpartiet (EAP) har Jerlerup skrivit insändare och gjort egna flygblad mot bland andra mig. Varför har jag alltid haft svårt att förstå.

Innehållet har alltid bestått av ett hopkok av halvsanningar och rena lögner. Så även denna gång, när Jerlerup på SVT Debatt argumenterar för att Säkerhetspolisen ska spionera på mig.

Vi börjar med vad som faktiskt är korrekt av det Torbjörn Jerlerup skriver. Det stämmer att jag 1996 var med och grundade Nyhetsbyrån nya Colombia (Anncol). Detta med syfte att sprida en annan bild av Colombia än den allmänt förhärskande, som då mest handlade om krig och knark. Jag är stolt över vad vi med minimala resurser lyckades åstadkomma.

Jag tycker att bilden av Colombia och dess långvariga konflikt är långt mer nyanserad i Sverige idag. Men det Torbjörn Jerlerup medvetet förbiser är det faktum att jag lämnade Anncol kring år 2000. Sedan dess har jag inte spelat någon roll i Anncol. Att Anncol ser rätt annorlunda ut idag är ett faktum – men den kritiken får Jerlerup rikta åt annat håll.

Jag har besökt Colombia flera gånger. Jag har intervjuat och publicerat artiklar för flera olika medier. Jag har intervjuat Farc-soldater, människorättskämpar, politiker och företrädare för den colombianska statsmakten.

Att jag ska ha varit utsänd av Anncol – som Jerlerup insinuerar – stämmer inte. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet pågick en hoppingivande fredsprocess mellan den colombianska regeringen och Farc-gerillan. Vi var flera från Sverige som var aktiva på olika sätt i denna process; Näringslivets internationella råd, svenska ambassaden i Bogota, frivilligorganisationer med flera.

Tyvärr brakade fredssamtalen samman. 2002 klassade EU Farc som en terroristorganisation. Den svenska regeringen motsatte sig detta med argumentet att det skulle försvåra framtida fredssamtal. Jag delade helt den bedömningen. Glädjande nog har nya fredssamtal återigen inletts mellan den colombianska regeringen och Farc. Jag hoppas att det går bättre denna gång. Jag förväntar mig också att rättvisa skipas för alla offer i detta långvariga krig.

Alla – företrädare för regeringsarmén, gerillor liksom paramilitärer – som gjort sig skyldiga till brott och överträdelser under kriget bör vara beredda att ta sina straff efter öppna och rättvisa rättegångar. Det borde vara en självklar del i byggandet av en hållbar fred. Här tror jag att Sverige skulle kunna spela en aktiv roll.

Torbjörn Jerlerup tycks på fullt allvar mena att Säkerhetspolisen ska spionera på mig. Det kan jag faktiskt inte ha någon förståelse för.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.