Debattinlägg

Jimmie Åkesson okunnig om svensk historia

Lena Lennerhed, professor i idéhistoria, i en debattartikel som publicerades den 25 augusti 2010:

VÅLDTÄKTER Jimmie Åkesson låter påskina att invandring är huvudorsaken till våldtäkter. I själva verket har våldtäkter funnits i alla tider. Historiska källor visar på gruppvåldtäkter för hundratals år sedan, långt innan de utpekade invandrargrupperna kommit hit.

Är våldtäkt ett nytt fenomen i Sverige? Det intrycket kan man få av Sverigedemokraterna som går till val med kampen mot våldtäkt som en av de viktigaste frågorna. Partiledaren Jimmie Åkesson talade nyligen om ”den nya våldtäktsvågen” och att denna är kopplad till ”landets huvudlösa massinvandringspolitik”. Nu lanserar partiet en kampanj i frågan.

Att avgöra om brott ökar eller minskar är inte alldeles enkelt. Är det kanske snarare benägenheten att anmäla brott som förändrats? Eller domstolars praxis? Och kanske viktigast av allt: har lagens definition av vad som kännetecknar själva brottet förändrats?

I Sverige har våldtäkt sedan länge ansetts vara ett allvarligt brott. På 1600-talet kunde män som fälldes för våldtäkt bestraffas med döden. Våldtäkt sågs då inte som ett brott riktat mot kvinnan själv utan främst som ett brott mot samhällsordningen, och de målsägande var kvinnans närmaste manliga släktingar. Kvinnans trovärdighet byggde mycket på om hon kunde visa upp sönderrivna kläder och spår av fysiskt våld. Om förövaren gifte sig med kvinnan i fråga kunde han bli utan straff. En del historiker menar att kvinnor vid denna tid sågs som rättskapabla och självständiga, medan andra tolkar rättsfallen som att kvinnor uppfattades som mannens ägodelar – och våldtäkt därmed som en slags stöld. På 1700-talet stärktes kvinnors ställning som rättsubjekt vid våldtäktsmålen, men samtidigt lades större vikt vid deras uppträdande. Det spelade roll ifall kvinnan druckit alkohol eller hade dåligt rykte och det kunde bli svårare för en våldtagen kvinna att få mannen fälld.

Historiker visar på våldtäkters förekomst i ett svunnet Sverige, men de visar också på våldtäkt som något föränderligt: att vad som definieras som våldtäkt, vilka åtgärder som anses ska vidtas och vilken roll man tilldelar kvinnan skiftar i historien. Rättsfallen måste tolkas, sättas in i sina historiska, sociala och politiska sammanhang. Att vi vid våldtäktsmål på 1800-talet nästan enbart möter åtalade drängar, soldater och arbetare betyder, som de flesta inser, att män i övre klasser lättare undkom lagens långa arm snarare än att de aldrig begick den typen av brott. Före 1965 ansågs våldtäkt inte kunna förekomma inom äktenskapet, men sedan dess kan en man fällas för våldtäkt på den kvinna han är gift med – en illustration av våldtäktsbrottets föränderlighet.

1970-talets kvinnorörelse satte våldtäkt av kvinnor i fokus utifrån en analys av kön och makt och med det följde såväl nya attityder och förhållningssätt som reviderad lagstiftning. Idag kan våldtäkt vara genital, anal eller oral. Kvinna och man kan vara offer liksom förövare.  Det krävs inte att ett offer ska ha gjort aktivt motstånd för att handlingen ska räknas som våldtäkt.

Jimmie Åkesson påstår att gruppvåldtäkter var ett ”närmast obefintligt fenomen i det svenska samhället” och att de ökat kraftigt under de senaste decennierna. Det är ett ohållbart påstående. Jag kan till exempel berätta om fabrikspigan Anna som på 1700-talet våldtogs av fyra unga män. Trots att vittnen stödde Annas historia dömdes inte männen för våldtäkt. Istället dömdes de, tillsammans med Anna, för brott mot sedlighet.

Jimmie Åkesson behöver kunskap om den svenska historien. Fick han det skulle hans tes om ”massinvandringen” som orsak till våldtäkter falla, och därmed en av grundpelarna för hans politik. Men det är ju inte vad han vill.

Detta har hänt

Förra året anmäldes över 6000 våldtäkter. Sverigedemokraterna har gått igenom 114 av 253 tingsrättsdomar från 2009 och kommit fram till att 52% av de som dömdts för våldtäkt är födda i Sverige och 48% är födda utomlands.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.