Ung butiksarbetare fyller på varor i en butik.
Ung butiksarbetare fyller på varor i en butik. Foto: TT
Debattinlägg

”Se över reglerna som stänger ute människor”

Migration ·

”Centerpartisterna Staffan Danielsson och Stefan Hanna borde se verkligheten. Med mer frihet och öppenhet får fler arbeta och konkurrera på lika villkor, utan onödigt krångel”, skriver Joar Forsell.

Om debattören

Joar Forssell
Förbundsordförandekandidat LUF

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I en debattartikel på SVT Opinion skriver Staffan Danielsson (C) och Stefan Hanna (C) att Centerpartiets politik måste blir mer verklighetsförankrad och anser att Centerpartiet skulle ligga nära Vänsterpartiets migrationspolitik.

Men öppenhet är inte vänster, tvärtom är fri rörlighet av både människor, varor och kapital att betrakta som höger.

Centerpartiet, och mitt eget parti Liberalerna, borde svara på framtidens utmaningar med mer Liberalism.

Innan regeringens och riksdagens åtstramningar har det varit relativt enkelt att få komma till och stanna i Sverige. Men samtidigt har Sverige rest murar kring exempelvis arbetsmarknaden.

Vi åldras snabbt och behöver att fler kommer hit till Sverige och arbetar. En mer verklighetsförankrad politik skulle därför se över vilka regler som stänger ute människor från att få ett första arbete.

Arbetsförmedlingen är en av Sveriges största arbetsgivare, men få går dit i tron att själva hitta ett jobb.

Däremot tvingar våra stela regelverk människor att söka arbete genom förmedlingen för att det ska räknas, och människor utvisas för att de jobb de skaffat sig inte hittats på rätt ställe.

Ersättningssystemet till privata arbetsförmedlare bör utformas så att de som snabbt får en person som står långt ifrån arbetsmarknaden i jobb får högre ersättning.

Människor som kommer till Sverige från andra länder har ofta examina eller betyg som från början inte gäller i Sverige. Dessa måste då bekräftas.

Tyvärr tar detta onödigt lång tid, dels på grund av att ansvariga myndigheter är överbelamrade med andra uppdrag och dels för att fallen ofta är komplicerade.

Ett privatiserat valideringssystem kan avlasta och skapar förutsättningar för att snabbare få ut välbehövlig kompetens, från flyktingboendet och in på sjukhusen.

Oavsett hur länge en person varit eller tänker vara i Sverige är det bättre för alla om hon arbetar än om hon inte gör det.

Idag krävs tillstånd för att få arbeta, och människor som vill försörja sig själva har därför inte alltid lagliga möjligheter att göra det.

Kravet på arbetstillstånd gör att personer som vill arbeta och bidra hålls utanför arbetsmarknaden. Istället borde tillträdet till arbetsmarknaden vara fritt.

Allt fler blir allt äldre. När fler blir äldre och antalet som arbetar inte ökar lika snabbt blir välfärdsbelastningen orimligt hög för vissa. Fler måste arbeta längre och våra krav på välfärden behöver bli mer realistiska.

Dagens arbetsmarknad präglas av att de som redan har arbete kämpar för att hålla de utan arbete borta. Detta har skapat ett klassiskt insider/outsider- problem, eller ”segregation”.

Centerpartisterna Staffan Danielsson och Stefan Hanna borde se verkligheten.

Med mer frihet och öppenhet får fler arbeta och konkurrera på lika villkor, utan onödigt krångel.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.