Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT
Debattinlägg

”Jobbet får inte ge dig sömnproblem!”

”Att drömma om jobbet är inte hälsosamt för någon. Men ändå sover var fjärde privatanställd tjänstemän dåligt på grund av just jobbet. Nu måste arbetsgivarna vakna till och säkerhetsställa att kraven som ställs anpassas efter de resurser som finns. Bara då kan vi få en balans mellan jobb och fritid, skriver Martin Linder, ordförande Unionen.”

Om debattören

Martin Linder
Ordförande Unionen

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Unionen har undersökt hur arbetssituationen ser ut för mer än 2 700 privatanställda tjänstemän. Ett av de områden vi var speciellt intresserade av var jobbet i relation till sömn och annan återhämtning. Resultatet var inte helt oväntat.

Undersökningen visar att var tredje har svårt att släppa jobbet på fritiden och att varje fjärde därför sover sämre om natten.

Viktigt att påpeka är att det här inte handlar om någon beordrad övertid. Det är något helt annat. Att jobbtankarna håller oss vakna om natten är ofrivillig arbetstid under den tid vi borde återhämta oss som mest.

Orimliga krav gör att vi om natten klurar på saker vi egentligen borde få tid till under arbetsdagen.

Vi tänker på mötet som inte gick enligt plan. Att-göra-listan som spårat ur. Introduktion av den nya kollegan. Omorganisationen som alla pratat om så länge. Den nya chefen.

Listan kan göras oändlig. Men oavsett vad vi bearbetar under natten är slutresultatet det samma: det tar energi från den livsviktiga återhämtningen, där nattsömnen är en väldigt viktig del.

Nu behövs en förändring på våra arbetsplatser. En förändring som gör att fler kan sova gott och vakna utvilade. För utan en ordentlig nattsömn kan vi varken vara en god anställd, kollega, förälder, medmänniska eller vän.

I den goda nattsömnens namn uppmanar Unionen därför arbetsgivare att börja tänka långsiktigt kring sina anställdas arbetsmiljö. Arbetet måste förläggas på ett sätt som inte leder till ohälsa, stress och sömnlöshet hos medarbetarna.

För att skynda på det här arbetet har Unionen tagit fram tre tips för arbetsgivare som vill säkerhetsställa att deras anställda sover gott om natten:

1. Arbetsbelastningen måste vara rimlig. Du som arbetsgivare har ansvar att se till att arbetet hinns med inom ramarna för arbetstiden. Krav och resurser måste därför synka.

2. Det är upp till dig som arbetsgivare att skapa en kultur där anställda vågar be om hjälp, säga till när avlastning behövs och då kunna räkna med att få den hjälpen. Den som har för mycket att göra ska aldrig behöva känna att hen bara kan lösa det på egen hand.

3. Undersök. Riskbedöm. Åtgärda. Följ upp och utvärdera. En god arbetsmiljö är inget som fungerar bara för att du satt upp ramar. Arbetsmiljö är något som du som arbetsgivare behöver jobba med både långsiktigt och systematiskt, tillsammans med arbetsmiljöombud och anställda.

Jag tror vi alla vill kunna känna ett lugn när vi stänger ner datorn för dagen. Ett lugn som innebär att du nästa arbetsdag kan fortsätta där du lämnade utan att behöva jobba natt. För alla förtjänar en god natts sömn.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.